Upprop till stöd för afghanka folket

Upprop till stöd för afghanka folket

Kära afghaner och alla andra som älskar Afghanistan!

The Federation of Afghan Resident Organizations in Europe (FAROE) ber dig härmed varhelst du än är, att förenas med oss i en gemensam och solidarisk protestkampanj den 11e september 11 år 2021. Vi riktar oss mot regeringarna i USA och Pakistan, de länder som förorsakat den pågående humanitära, politiska och mänskliga rättighets-krisen i Afghanistan.

Det som hänt i vårt land de senaste veckorna är en massiv humanitär tragedi. Alla de rättigheter och friheter som afghaner i landet erövrat hotas nu after talibanövertagandet den 15e augusti. Vår nationella flagga har ersatts av talibanernas flagga.

Alltmedan vårt folk brinner i krigets eld med påföljande hemlöshet och miljoner afghaner förlora sina rättigheter och friheter, försöker några som kallar sig Afghanistanexperter att rättfärdiga västs diplomatiska, politiska och underrättelsemässiga misslyckande i Afghanistan, genom att antyda att majoriteten av Afghaner delar samma syn som Talibanerna på saker som kvinnors rättigheter och medborgerliga fri- och rättigheter. Detta är en helt oriktig bild av afghansk mentalitet. Våra vänner i Väst har en moralisk skyldighet att låta vårt progressiva och frihetsälskande folks sanna röst höras över världen.

Den 11e september är det datum som de två senaste decenniernas händelser är knutna till är rätta tillfället att i olika städer demonstrera samtidigt mot USA för att de berett väg för talibanernas återkomst och gentemot Pakistan för att de mentorerat och sponsrat Taliban och andra terroristgrupper i vår region.

Vi vädjar till fredsgrupper och andra som älskar Afghanistan att förena sig med oss.

Hittills har afghanska organisationer i Hague och Amsterdam (Nederländerna), Berlin och Hanover (Tyskland), London (UK), Stockholm, Malmö and Göteborg (Sverige) samt Oslo (Norge) uttryckt redobogenhet att stå värd för och organisera demonstrationer i sina respektive städer.

Vi vädjar till alla afghaner, politiker, och människor I värdländerna såväl som MR- aktivister att organisera liknande demonstrationer på denna dag i sina egna städer eller ansluta sig till närmsta demonstration.

För information och koordination var vänlig kontakta FAROE på e-post adressen nedan.

Datum för demonstration den 11 september

Kl 14:00 – 17:00

OBS: Information med detaljer kommer inom närmsta dagarna.