FAROE Annual Conference 19-10-2019

Op 19 oktober 2019 was de jaarlijkste conference van FAROE in Leiden. Deze conference was extra speciaal, omdat het de 100ste verjaardag was van de onafhankelijkhied van Afghanistan. Er waren rond de 140 mensen vanuit verschillende landen in Europa gekomen. Er waren verschillende wetenschappers en experts met verschillende achtergronden gekomen. De conference was in een wetenschappelijke en academische omgeving, met sprekers die de resultaten van hun onderzoek en studies presenteerden aan het publiek.

De voorzitter van FAROE, Luna Wali, opende officeel de conference met een speech. In het begin bedankte en verwelkomde zij het publiek dat uit verschillende Europese landen is gekomen. Zij herinnerde zich vervolgens de terugkeer van de onafhankelijkheid en bracht vervolgens enkele hervormingen tot uitdrukking. De voorzitter van de federatie riep het publiek allemaal op om bij te dragen aan de vragen, antwoorden en de resultaten van de conferentie, zodat de wetenschappelijke conferentie vruchtbare resultaten zal opleveren.

Daarna hield Dr. Hanan Roustai een toespraak. Hij is een wetenschapper en schrijver, woonachtig in Duitsland. Zijn lezing ging over de onafhankelijkheid en de armoede. Dr. Roustai onderzocht eerst de resultaten van hun onderzoek naar de oorzaken van armoede in Afghanistan en de groeiende grafieken van armoede in de komende 18 jaar. Door gebrek aan economische kansen, een corrupte en werkloze overheid, plunderingen en behoefte aan buitenlandse hulp, leeft 70% van de bevolking onder de armoedegrens. Wereldwijd leven een miljard mensen onder de armoedegrens en 2,1 miljard mensen leven met minder dan twee dollar. De helft van de wereldbevolking (waaronder 3 miljard mensen in Azië) leeft met een armoederisico of in de buurt van de armoedegrens. Afrika heeft een hoger armoedecijfer. Maar de belangrijkste vraag is waarom?

De relatie tussen onafhankelijkheid en armoede was een centraal thema van de lezing. Hij voegde eraan toe dat onafhankelijkheid het tegengif voor armoede is, waarom het Faithful-tijdperk en de progressieve hervormingen werden vernietigd door kolonialisme, en dat interne overheersing een grote les is dat verband houdt met onafhankelijkheid en vrijheid.

Professor Tordiqol Meimenegy, een wetenschapper en schrijver gevestigd in Denemarken, gaf daarna een lezing over de vrijheid in de gevangenschap van de onafhankelijkheid.  Professor Meimenegy begon zijn debat over de onafhankelijkheid en vrijheid. ‘Wanneer we spreken over de 100ste verjaardag van de onafhankelijkheid, moeten we zien dat we twee concepten van tijd, plaats en onafhankelijkheid in ons land hebben gehad en in welke omstandigheden onafhankelijkheid is ontstaan. De constitutionele beweging en het verkrijgen van onafhankelijkheid moeten de basis leggen voor verandering, en het resultaat is dat het menselijk leven transformeert, dat het garandeert voor zijn duurzaamheid en dat het niet veroordeeld wordt tot mislukking. Als het om helden gaat, worden soms de belangrijkste helden vergeten.’ Er werd toen ook gesproken over de oorzaken van de ineenstorting van de Ammani-regering en andere kwesties. Hij vervolgde zijn discussie over de rol van kolonialisme en tirannie en de vernietiging van onafhankelijkheid en rechtvaardigheid, in de hoop dat dergelijke bijeenkomsten de deur konden openen voor alle vormen van gevangenschap.

Professor Akbar Zamien, een Franse advocaat en auteur, gaf vervolgens een lezing over de juridische evaluatie van de onafhankelijkheid. Als wetgeleerde presenteerde de professor zijn onderzoek naar onafhankelijkheid op basis van juridische kwesties. Aanvankelijk sprak hij over internationale terminologie en verbanden, en boden ze verschillende definities van onafhankelijkheid, vrijheid, autonomie etc. Prof. Zamien voegde eraan toe dat de definitie van onafhankelijkheid verschilt in termen van intergouvernementele rechten in de twintigste en eenentwintigste eeuw.

Vervolgens kwam Massoud Qane op het podium. Hij is een Duitse dichter en schrijver. Zijn lezing ging over het  verhaal van Mohammad Wali Khan Darwazi, minister van Buitenlandse Zaken en de Monarch in de Amani-periode. Professor Qane, de kleinzoon van Mohammad Wali Khan, sprak eerst over de geschiedenis van zijn familie, gevolgd door het werk van Mohammad Wali Khan en zijn reizigers die naar verschillende landen over de hele wereld zijn gereisd om de onafhankelijkheid van Afghanistan te erkennen en zijn internationale betrekkingen te versterken. Een memoire van de rechtszaak tegen Mohammad Wali Khan in de tijd van Nader Khan verklaarde dat tijdens de rechtszaak ‘Mohammad Wali Khan niet alleen verantwoordelijkheid nam voor alles wat hij deed, maar ook verantwoordelijkheid nam voor alles wat Amanullah Khan deed.’

Hij verwees vervolgens naar verschillende berichten die koning Amanullah Khan naar Nader Khan had gestuurd met betrekking tot de vrijlating van Mohammad Wali Khan aan Kabul, en waar Nader Khan geen aandacht aan had besteed.

Er is ook gesproken over de uitvoering van Mohammad Wali Khan, en meer recentelijk zijn opvattingen over onafhankelijkheid en vrijheid in een filosofische en politieke dimensie, met betrekking tot de onafhankelijkheid en het recht op natuurlijke vrijheid van mensen geboren uit een moeder van gelijke menselijke waarde. Maar het zijn de regeringen die restrictief zijn over de rechten van het volk, en in het geval van Afghanistan wordt de kwestie van de collectieve rechten van het volk van vandaag overgenomen door twee grote sociale groepen.
De samenzweringen binnen de koninklijke familie en de interventies van de religieuze leiders uit die periode zijn ook dingen om te onthouden in verband met de problemen van koning Amanullah Khan.

Dr. Safi Wahab gaf vervolgens een presentatie. Hij is een medische wetenschapper en muzikant, woonachtig in Duitsland. Zijn presentatie ging over de psychologie en de onafhankelijkheid. Dr. Wahab presenteerde zijn presentatie met een artistieke stem. Ze spraken wijselijk over de revolutie en vrijheid, en de rol ervan in het sociale en persoonlijke leven. De kracht van woorden, afbeeldingen, objecten, gedachten, emoties etc. Op een mooie en indrukwekkende manier vervolgde hij zijn discussie. Zijn toespraak kan als volgt worden samengevat: Een persoon die niet emotioneel onafhankelijk en onafhankelijk in zichzelf is, ondanks zijn vrijheid en onafhankelijkheid, zit altijd niet vrij.

Na een korte pauze werd een video getoond over een gesprek met prinses Hendieh d’Afghanistan, de dochter van Shah Amanullah Khan. In het begin was zij blij deze historische dag te kunnen feliciteren aan alle mensen in Afghanistan, vooral de wetenschappers die aanwezig waren op de conferentie, en om vervolgens de vragen te beantwoorden. Een citaat van koning Amanullah Khan was dat hij het wapen zou neerleggen en de pen in bezit zou nemen omdat analfabete mensen in een land nooit bevrijd kunnen worden. Aan het einde van het interview vertelde zij: ‘Het is gemakkelijk voor de buitenlandse soldaten om naar Afghanistan te komen, maar verblijf in Afghanistan is onmogelijk. Niemand kan in Afghanistan blijven. Het Afghaanse volk is altijd sterk geweest. Eeuwenlang durfde het Afghaanse volk en iedereen was net zo moedig als mijn vader…’ Deze video is ook beschikbaar op www.faroe.info.

Na de video was er een pauze waarin er werd gegeten. Er was traditioneel Afghaans eten met traditioneel Afghaanse muziek als achtergrondmuziek.

Na de pauze was er tijd om vragen te stellen aan de mensen die een toespraak of presentatie hadden gegeven. Er was eerst een korte lezing door Dr. Aziz Gardiezy, die een gerenommeerd wetenschapper is. Vervolgens konden er vragen gesteld worden, waarbij er op sommige momenten goede discussies waren. Toen er geen vragen meer waren, kregen de sprekers een boek van de organisatie. Ingenieur Ahmad Shirzad gaf dit boek, dat werd geproduceerd uit de FAROE Conference 2018. De conferentie heette in Nederland ‘Globalisering, Veiligheid en Migratie in Afghanistan’. In het Engels heette het boek ‘Afghanistan: Globalization, Security and Emigration’.

Vervolgens zong Safi Wahab, één van de bekendste westerse muziekartiesten van Afghanistan die al 20 jaar op de conferenties van FAROE zingt, een aantal nummers. Ook waren er een aantal dichters die hun gedichten voorlazen: Lady Saleha Waheb Wassel, Massoud Ghane, Dhr. Najieb Rawshan, Ingenieur Liyaqat Lali, Dhr. Madad, Tania Akefi, Moska Farhoed.

Als laatste gaf Ali Daliry een presentatie en deelde hij certificaten uit aan verschillende artiesten. Een biografie van elke artiest werd op het scherm vertoond en dhr. Daliry gaf uitleg over hun werk en programma. 9 mensen uit de serie ‘Ashta Khashod’ en 3 mensen hadden betrekking op de serie ‘Zabane Zargari’. De certificaten werden gestuurd naar Herat/Afghanistan. De volgende mensen kregen een certificaat:

 1. Dhr. Abdul Rashid Azimi
 2. Mevrouw Fatemeh Hosseini
 3. Dhr. Fieruz Melaykeh
 4. Dhr. Ali Yaghobi
 5. Dhr. Mostafa Etemadi
 6. Dhr. Abdul Qadir Arabzadeh
 7. Dhr. Mahbob Behnam
 8. Dhr. Sayed Agha Sayin
 9. Dhr. Hassan Rahmati
 10. Dhr.  Somayeh Rasuli (Fareshteh)
 11. Dhr. Habibullah Farahi
 12. Dhr. Ahmad Zarabi

Metra Daliry, 28-10-2019


جهت مشاهده گزارش کامل کنفرانس “مروری بر استقلال و اصلاحات امانی” لطفاً در اینجا اشاره نمایید