انجمن کلتوری افغانها دروادنکسفین

اسم فرد رابط : انجنیرصمدقادر

محل مرکزیت سازمان : وادنکسفین

آدرس ایمیل : amadqader@hotmail.com