مرکزکلتوری افغانها در هالند

اسم فرد رابط : محترم غ.م. یاری

محل مرکزیت سازمان : Emmeloord

آدرس ایمیل : gholamyari@hotmail.com