Een gewelddadige erfenis en een blik op de toekomst van Afghanistan

Den Haag, 26 februari 2014

Persbericht

Seminar

‘Afghaanse dodenlijsten’

Een gewelddadige erfenis en een blik op de toekomst van Afghanistan

te Nieuwspoort, Den Haag op 11 maart 2014

Geachte redactie,

Na de bloedige staatsgreep van april 1978, voerde de Democratie Volkspartij Afghanistan vooral in de jaren 1978 en 1979 een schrikbewind in Afghanistan. Dagelijks werden honderden burgers systematisch opgepakt en naar de gevangenis Pul-e-Charkhi en tientallen andere verhoor- en martelcentra van de geheime dienst gedetineerd. Na een paar dagen marteling, werden de gedetineerden in militaire polygoon van Kabul zonder enige vorm van proces geëxecuteerd. Op deze wijze verdwenen tienduizenden Afghaanse burgers spoorloos.

Op 18 september 2013 maakte het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) bekend dat een team van de politie, dat zich met internationale misdrijven bezighoudt, in bezit is gekomen van een Afghaanse dodenlijst en transportorders uit de jaren 1978 en 1979. De publicatie van deze lijsten makte een einde aan de onzekerheid van talloze nabestaanden, die decennialang over het lot van hun geliefden in het ongewisse verkeerden. Nu kijken nabestaanden naar Den Haag als de juridische hoofdstad van de wereld voor gerechtigheid en het berechten van de daders, voor zover deze lieden zich in de Europese Unie bevinden.

Nabestaanden zijn sinds het inwerkingtreden van de omstreden amnestiewet teleurgesteld in de Afghaanse regering. Mede dankzij deze wet hebben de politieke leiders, ministers en generaals van de misdadige Afghaanse regimes zich een bepalende rol in de politieke arena in Afghanistan toegeëigend. Een deel van deze van oorlogsmisdrijven verdachte personen hebben zich in de afgelopen twee decennia in Nederland en andere EU landen gevestigd, waaronder enkele daders van deze dodenlijsten.

Herdenking-Dodenlijst-Pule-Charkhi

Foto 1: Herdenking Dodenlijst Pule Charkhi, Kabul Afghanistan.


Het seminar ‘Afghaanse dodenlijsten’, een gewelddadige erfenis en een blik op de toekomst van Afghanistan is een unieke gelegenheid, waarin prominente wetenschappers zich over deze lijsten en de consequenties ervan zullen uitspreken. De sprekers zijn:

 

  • Professor Sari Kouvo, medeoprichter van Afghanistan Analystes Network (AAN) en voormalig hoofd van de afdeling Afghanistan in International Centre For Transitional Justice (ICTJ).
  • Professor Patricia Gossman, onderzoekster en consultant in mensenrechten en rechtsstaat.
  • Dhr. Aziz Rafii, een prominent en gerespecteerd figuur binnen de Civil Society Forum Afghanistan.

 

Dhr. Rafii zal een verslag doen van hoe de nabestaanden in Afghanistan gereageerd hebben op de publicatie van de lijsten en hun verwachtingen van de EU. Prof. Kouvo en prof. Gossman zullen de mensenrechtensituatie in Afghanistan analyseren en aanbevelingen doen hoe er solide stappen gezet kunnen worden, zodat de nabestaanden van deze en andere oorlogsmisdrijven in Afghanistan gerechtigheid tegemoet kunnen zien. Tevens zullen enkele nabestaanden uit Europa reageren op de publicatie van de dodenlijsten.

Foto 2: Dodenlijst 5000 herdenking.

 

Het seminar is op initiatief van de Federatie van Afghaanse Vluchtelingen Organisaties in Europa (FAROE) medegeorganiseerd. FAROE nodigt u namens de medeorganisatoren van harte uit deel te nemen aan dit seminar. Door meer publiciteit kan de weg naar gerechtigheid korter worden. Uw deelname zal ongetwijfeld bijdragen aan vruchtbaarheid en verrijking van dit seminar. U kunt uw deelname voor 3 maart a.s. bevestigen, door zich aan te melden via de onderstaande e-mailadressen:

info@favon.org of  faroe_af@hotmail.com.

U kunt voor meer informatie en eventuele vragen ook naar bovenvermelde adressen mailen of bellen met 06-423.522.55.

We hopen u op 11 maart a.s. in Nieuwspoort te Den Haag te mogen verwelkomen.

 

Adres: Internationaal Perscentrum Nieuwspoort
Lange Poten 10
2511 CL Den Haag

Datum: Dinsdag 11 maart 2014

Tijd: 13:30-16:30 uur

 

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe (FAROE)

Mede namens,

Federatie van Afghaanse Vluchtelingen Organisaties in Nederland (FAVON)

Afghanistan Watch (Werkgroep ter bestrijding Oorlogsmisdrijven Afghanistan)

Vereniging van Slachtoffers en Nabestaanden Oorlogsmisdrijven Afghanistan (i. o.)