بحران بی پناهی پناهجویان افغان و وضع فاجعه بارحقوق بشر در افغانستان

دبشری حقونو د نړیواله ورځ به مناسبت د فارو کلنی اروپایی کنفرانس
بحران بی پناهی پناهجویان افغان و وضع فاجعه بارحقوق بشر در افغانستان
شنبه ۹ دسمبر۲۰۲۳ ساعت ۶ شام
کنفرانس بګونه آنلاین برگزارمیگردد. لینک زوم به اسرع وقت ارسال میگردد

داکتر زمان ستانیزی
محترمه خانم ملکه هاشمی
محترمه خانم بلقیس روشن
داکتر محمد اسحاق اتمر
داکتر ممد هاشم دانش
استاد کریم پیکار پامیر


بحران حقوق بشر در کشور و علل مهاجرت جمعی مردم از أفغانستان
مشکلات پناهندگان افغانستان در منطقه، ایران، پاکستان و ترکیه، چه باید کرد؟
مشکلات پناهندگان افغان در اروپا و وظایف ما
بحران حقوق زنان و کودکان در افغانستان و پیوند آن با مهاجرت وسیع افغانها
مشکلات زنان و کودکان در أفغانستان
زمونږ د تماس آدرس

info@afghanfederation.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *