گزارش کنفرانس ” افغانستان بعد از 2014

19 دسامبر 2013

لاهه / هالند

 

بررسی گذشته و نظری به آینده

14 دسامبر / لاهه

 

فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا ( فارو ) به ادامۀ کنفرانس های سالانۀ خویش ، اینبار کنفرانس بین الاروپایی را در چهاردهم دسامبر زیر نام ” افغانستان بعد از 2014  ” برگذار نمود. درین کنفرانس بیش از  130 نفر از سرتاسر اروپا ( اسپانیا،سویدن،فرانسه،بلجیم،آلمان و هالند ) اشتراک ورزیده بودند.

گردانندگان کنفرانس :

فوزیه میترا

داکتر عزیز گردیزی

کنفرانس با بیانیۀ افتتاحیۀ خانم نجلا واسعی رئیسۀ فارو آغاز گردید .رئیسۀ فدراسیون در شروع اجلاس ،به خاطر بزرگداشت از پنجهزار شهید که چندی قبل لست این کشته شدگان از جانب پولیس و څارنوالی هالند انتشار یافته بود،یک دقیقه سکوت را اعلام داشت و بعد از آن تجربۀ 12 سالۀ دولت افغانستان و جامعۀ جهانی را با دیدگاه انتقادی مورد بررسی قرار داد.

 

کنفرانس  مطابق آجندا شامل بخش های ذیل می شد :

بخش اول : سخنرانی ها و ارائۀ پرزنتیشن

بخش دوم : ورکشاپ ها

بخش سوم : تهیۀ قطعنامه

بخش چهارم : شام فرهنگی

 

بخش اول

سخنرانی ها :

 

1 . سخنرانی پروفیسور داکتر عزیز الرحمن حکمی داکتر علوم سیاسی

پروفیسور حکمی در سخنرانی خویش زیر نام ” نگاه مختصری به پیآمدهای سیاسی در 2014 ” تأکید ورزیدند که متأسفانه بعد از سقوط طالبان طی این 12 سال  دولت افغانستان بدلیل فساد و بیکاره گی ، نتوانست در عرصه های سیاسی،اقتصادی ،اجتماعی و امنیتی موفقیتی داشته باشد و جامعۀ جهانی نیز با مصرف ده ها ملیارد دالر نتوانسته در مورد تروریسم، تریاک و دولت سازی دستآوردی داشته باشد…

 

2 . داکتر موسی صمیمی ، داکتر اقتصاد ، قبلاً رئیس بخش فارسی و پشتوی رادیو دویچوله آلمان

داکتر صمیمی پرزنتیشن خود را  زیر نام ” تأثیرات  و دورنمای اقتصادی خروج قوا در 2014 ” با آنکه متکی به آجندا و زمان بندی ،زمان این پرزنتیشن 55 دقیقه تعین شده بود اما این مبحث آنقدر علمی ،جذاب و جالب بود که به اتفاق آرای اعضای کنفرانس ،این پرزنتیشن تا یکساعت و ده دقیقه طول کشید، ایشان با تحلیل همه جانبه  وضعیت 12 سال گذشته را برای حاضرین بصورت همه جانبه به بررسی گرفتند به گونه ایکه “علایق بازیگران سیاسی دوران جنگ های درون مرزی در یکنوع بافت تازه تازه سیاسی واقتصادی با هم عجین گردید، گرچه که سیاست های تطبیقی اقتصادی توام با ساختار دولت مرکزی گسترده، سرزمین هندوکش را به بن بست کشانید، ولی این قشر نو پا بیانگر ظهور بازیگران علنی و متنفذین پشت پرده بوده که بیشتر از همه اقشار دگر نظر به این نکات بهره بردند.”

داد و گرفت های قراردادی، شرکتهای خصوصی امنیت، قاچاق مواد مخدر، فساد اداری، کسب امتیازات انحصاری در عمل کرد های تجاری و سرمایه گذاری ها در نظام بانکداری و صنایع کوچک مصرفی و در اخیر از طریق غضب زمینهای دولتی و اعمار شهرک ها از طریق شرکتهای ساختمانی بهره مند شدند.

ارزیابی انتقادی شانرا از نتایج نشست سران کشورهای عضو ناتو در لزبن، شیکاگو را بیان نموده نه تنها چالشهای موجود را برشمُردند بلکه مخارج نیروهای نظامی و امنیتی را در دوران پسا منازعه بین سالهای 2015 الی 2014 افغانستان را یک چالش اساسی در راه رشد اقتصادی و اجتماعی سرزمین جنگزدۀ ما را با آمار و ارقام ارائه نمود.

… و برای ارائه بدیل آینده  ضمن شرح مفصل امکانات برون رفت از بحران  و معضلات،  حکومتداری هوشمند را که متشکل از دو بخش باشد پیشنهاد نمود:

الف – زیربنای نظری : طرح گسترده استراتژی انکشاف ملی با محتوایی که استوار برخودکفائی نسبی، سبد اموال، احتیاجات اولیه، تشویق صادرات عاری از تک محصولی صادراتی وبرنامه های تشویق صنایع با در نظرداشت جلوگیری نسبی از انتقال ارزش اضافی به خارج از کشورطرح واجرا گردد.

و نیاز به ایجاد سازمانهای باورمند به این ستراتژی امکشاف ملی باشد.

ب – شرطهای کاری : استوار بر دو اصل اساسی باشد

حکـومتداری خوب: استوار بر شایسته سالاری در نظام دموکراسی با مسئولیت پذیری و حسابدهی.

بکار گیری الگوی بهینه :

با کاربرد کمترین عوامل کاری و استفاده مفید و گسترده.

 

3 . انجنیر حامد یعقوبی فرمند ، رئیس نهاد اصالت انسان ، سخنرانی خویش را  زیر عنوان           ” وضعیت سیاسی و اجتماعی افغانستان  بعد از 2014 ” ارائه نمود و در بحث خویش به ضرورت اتحاد میان روشنفکران و نخبگان کشور تأکید نمودند.خلاء موجود در افغانستان فقط می تواند از طریق براه اندازی یک جنبش سالم سیاسی و اجتماعی پُر گردد.

 

4 . کاندیدای دکترای حقوق و علوم سیاسی  فرید متقی،قبلاً مسؤل پروژۀ عدالت انتقالی در شمال افغانستان، طی سخنرانی خویش در مورد گزارش کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دربارۀ عدالت انتقالی بحث نمود و با ارائۀ معلوات در بارۀ چیستی عدالت انتقالی ،تطبیق عدالت انتقالی را در افغانستان مورد بررسی کارشناسانه قرار داد.

 

5 . داکتر ویس جلالزاده عضو رهبری کمیتۀ سویدن برای افغانستان، زیر نام ” افغانستان بعد از 2014 از دیدگاه کمیتۀ سویدن” پرزنتیشن خویش را ارائه نمودند. درین سخنرانی به آن عوامل و نکات اساسی و  مهمی که جامعه را در بعد از 2014 بسوی بی ثباتی بیشتر میبرد، اشارات روشن صورت گرفت.

 

بخش دوم

ورکشاپ ها :

 

ورکشاپ اقتصادی

ورکشاپ زنان

ورکشاپ عدالت انتقالی

ورکشاپ سیاسی

 

اشتراک کنندگان کنفرانس مطابق تخصص و علاقۀ خویش در یکی از ورکشاپ ها در مکان های مختلف قرار گرفتند .ورکشاپ ها در فضای آرام،پرشور و دموکراتیک برگذار گردید. بحث های ورکشاپی یک ساعت را دربر گرفت و بعداً نمایندگان ورکشاپ ها نکات بدست آمده از بحث ها و دیالوگ ها را در حضور جمع،درکنفرانس ارائه نمودند.ورکشاپ ها نمونن های عالی گفتگوهای سازنده و سالم را به بیان آورد.

 

بخش سوم

نوشتن و تصویب قطعنامه :

قطعنامه با یک مقدمه و 9 ماده  در حضور جمع  نوشته شد و از طریق بیمر و کمپیوتربروی پرده آمد تا همۀ حضار در ویرایش  و تعدیل آن  بسادگی نقش  داشته باشند. قطعنامه بعد از دقت،گفتگو، کاهش،افزایش، و سرانجام با ویرایش نهایی از طرف اشتراک کنندگان در یک مقدمۀ کوتاه و 9 ماده مورد تصویب قرار گرفت.

 

کنفرانس ” افغانستان بعد از 2014 ” ساعت 7 شام در فضای کاملاً شورآفرین و دموکراتیک به پایان رسید و اشتراک کنندگان بعد ازصرف غذای شب ساعت 8 شب به شام فرهنگی یعنی در جشن شاهمامه اشتراک ورزیدند.

 

بخش چهارم

شام فرهنگی / جشن شاهمامه

گردانندگان :

منیژه نادری

محمدشاه فرهود

 

این برنامه شامل دو بخش بود :

بخش معرفی کارنامه های شاهمامه

بخش شعرخوانی

خانم منیژه نادری رئیس بنیاد شاهمامه صحبت شانرا اینگونه آغاز نمودند:

 

” شاهمامه ،

هرگز نه غلتید

بل از فراز به پائین آمد تا خود را بجای سنگ، بر ذهن بشر حک نماید

شاهمامه ،

لبخندی که از فراز بر پشت گل های ابریشم نشست

امروز ده سالگی شاهمامه را جشن میگیریم.ده سالی که تجربۀ ما را در حوزۀ فعالیت فرهنگی به بیان می آورد.ما در یکی از برشهای وحشتناک فرهنگی بسر میبریم.خشت های فرهنگ و کار فرهنگی فرو غلتیده اند. در چنین وضعیتی ،دست زدن به کنش و خلاقیت فرهنگی،برای ما کار سهل و آسانی نبوده است. بنیاد شاهمامه طی این ده سال کوشیده است تا نقش خود را به حیث یک بنیاد آگاه و مسؤل ، تثبیت نماید.این بنیاد ،به همت هیأت اجرائیوی خویش تلاش نموده که در تمامی عرصه های کاری خود،مسؤلانه و خلاقانه برخورد نماید… “

 

بخش دوم با شعر خوانی شاعران گران ارج به پایان رسید :

 

خانم تانیا عاکفی

جناب عبدالودود فضلی

استاد نورالله وثوق

گرامی مسعود زراب

 

پایان گزارش

 

کمیتۀ فرهنگی فارو