فراخوان کنفرانس ” افغانستان بعد از 2014 “

بررسی گذشته و نگاهی به آینده

فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا(فارو) از سال 1999 به این طرف هر سال یک کنفرانس بین المللی را در رابطۀ مبرمترین مسایل و معضلات افغانستان برگذار کرده است.فعالین سیاسی،فرهنگی ،حقوقی و شخصیت های اکادمیک از افغانستان،کانادا،امریکا و سرتاسر اروپا درین کنفرانس ها اشتراک ورزیده اند.کنفرانس فعلی نیز ادامۀ کنفرانس های سالانۀ فدراسیون است .

افغانستان کنونی در وضعیت مبهم و فساد آفرین سیر می کند. گراف بدبختی و تباهی هر لحظه بسوی بالا میرود. کنفرانس ” افغانستان بعد از 2014 ”  بخاطری برگذار میگردد تا از یک سو معضلات سیاسی،اقتصادی،حقوقی و اجتماعی را در 12 سال اخیر بررسی نماید و از سوی دیگر 2014 را در پرتو نگاه به آینده ،بررسی و تحلیل نماید.

سخنرانان این کنفرانس عبارتند از داکتر نعیم اساس (استاد در پوهنتون سوربون پاریس)، داکترمحمد موسی صمیمی (سابق رئیس برنامه های دری وپشتو رادیو صدای آلمان)،  آقای فرید متقی نامزد دکتورا (آلمان) ، خانم نجلا واسعی، رئیس فارو(هالند)، انجنیرحامد یعقوبی (جرمنی) وداکترویس جلالزاده (سویدن)

بدینوسیله ازهموطنان محترم ذیعلاقه تقاضا بعمل می آید تا درین کنفرانس اشتراک نمایند و با سهمگیری شان ثمرۀ علمی وعملی کنفرانس را پربار گردانید.

زمان کنفرانس :

روز شنبه 14 دسامبر  2014 ازساعت 11:00 الی 21:00

Address : Hall of Diaspora Forum for Development(DFD), Binckhorstlaan 36/ M2.45, 2516 BE The Hague. The Netherlands.

نوت

* سالون دارای پارکنگ رایگان می باشد.

* این سالون در نزدیکی سنترال استیشن ترن هاگ قرار دارد که با پای پیاده نیز از ایستگاه تا سالون ممکن میباشد.