قطعنامه کنفرانس بین المللی “چگونگی سهمگیری مردم در آبادانی کشور”

 
 لیدن-22 د سمبر 2008


فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان مقیم اروپا (FAROE)  به سلسلۀ تدویر کنفرانس های سالانه، کنفرانس سال 2008 میلادی خود را به چگونگی سهمگیری مردم در امر بازسازی کشور اختصاص داد. 
 
 {pdf=http://www.afghandiaspora.org/faroe/documenten/FAROE_conference_2008_Dari_final_declaration.pdf|650|100%}