رفع تبعیض رسمی علیه زنان خواست مردم افغانستان است

رفع تبعیض رسمی علیه زنان خواست مردم افغانستان است

به مناسبت ۸ مارچ روز جهانی زن

هالند، هشتم مارچ ۲۰۲۴

هشت مارچ، روز جهانی همبستگی ومبارزه  زنان جهان برای کسب حقوق برابرو آزادیست. از سال ۱۹۰۹ تا اکنون، این روز، روز مبارزه با تبعیض جنسیتی و روز آگاهی و دفاع مشترک از حقوق زنان به حساب می آید.  هشت مارچ نقطهٔ آغاز مبارزات دسته جمعی زنان کارگر در شیکاگوی ا مریکا بود. امسال ۱۱۶ سال از آغازمبارزات دسته جمعی زنان علیه تبعیض میگذرد. طی این دوره زنان با کسب آگاهی مبارزاتی تا حدی به اهداف شان رسیده اند، اما اندازهٔ …

Lees meer