ضرورت تحقیق تاریخی درمورد قیامھای ٣ و ٢۴ حوت

ضرورت تحقیق تاریخی درمورد قیامھای ٣ و ٢۴ حوت

بمناسبت ۴۵ مین سالروز قیام سوم حوت

بیست و دوم فبروری ۲۰۲۴

 قیامی که در دوم وسوم حوت ١٣۵٨ از طرف مردم کابل براه انداخته شد، از لحاظ سیاسی مسیری را ترسیم نمود که مردم سراسر کشور الی خروج نیرو ھای جنگی شوروی سابق آنرا تعقیب نمودند. بعبارۀ دیگرتاثیرات این قیام گذرا نبود و محدود به شھرکابل نماند. قیام خودجوش و فاقد رهبری واحد سوم حوت ۱۳۵۸مردم کابل درواقع ادامهٔ قیام خود جوش ومردمی ۲۴ حوت ۱۳۵۷ مردم شریف هرات علیه ادارهٔ تحت الحمایهٔ روسها درافغانستان، در شرایط بعد ازاشغال کشور …

Lees meer

پیام تسلیت به فامیل محترم آقای یاری

هالند، ۱۵ فبروری ۲۰۲۴

پیام تسلیت

فدراسیون سازمانهای افغانهای مقیم اروپا (فارو)

۱۵/۲/۲۰۲۴

به مناسبت وفات جوان نامراد سلیمان یاری

هیأت مدیره فدراسیون سازمانهای افغانهای مقیم اروپا (فارو) به نمایندگی ازنهاد ها و شخصیتهای مستقل عضو خویش، وفات نابهنگام سلیمان یاری، برادرزادهٔ محترم غلام محمد یاری را به همه اعضای فامیل محترم یاری، بخصوص محترم غلام محمد یاری عضو هیأت مدیرهٔ فارو، محترم فدا محمد یاری عضو مجلس مؤسسین فارو، محترم وحید یاری، انجنیر نصرالله یاری، انجنیرحسیب یاری صمیمانه تسلیت گقته برای مرحوم  سلیمان یاری مغفرت و بهشت برین آرزو میکنیم!

هیأت مدیره فدراسیون سازمانهای افغانهای مقیم اروپا (فارو )…

Lees meer