گزارش مختصر ازکنفرانس سالانه فارو

گزارش مختصر ازکنفرانس سالانه فارو

بی پناهی پناهجویان افغان و وضع فاجعه بار حقوق بشر درافغانستان

«به مناسبت روز جهانی حقوق بشر»

مورخ ۹ دسمبر ۲۰۲۳

فدراسیون سازمانهای افغان‌های مقیم اروپا (فارو)، به سلسلهٔ کنفرانس های سالانهٔ خویش، امسال کنفرانس “ بی پناهی پناهجویان افغان و وضع فاجعه بارحقوق بشردرافغانستان” را بتاریخ ۹ دسمبر ۲۰۲۳ بصورت آنلاین برگزارکرد. درین کنفرانس علاوه بر نمایندگان نهاد های عضو فارو، شخصیت‌های مستقل و نماینده‌های برخی نهاد ‌های افغانی مستقردراروپا، ایالات متحده و کانادا اشتراک داشتند. کنفرانس، بر علاوهٔ  سخنرانی‌ها ، حاوی چهار ورکشاپ پیرامون بحران حقوق بشردر افغانستان و جوانب مختلف دشواری ها …

Lees meer

قطعنامهٔ کنفرانس بی پناهی پناهجویان افغان و وضع فاجعه بار حقوق بشر درافغانستان

قطعنامهٔ کنفرانس

بی پناهی پناهجویان افغان و وضع فاجعه بار حقوق بشر درافغانستان

«به مناسبت روز جهانی حقوق بشر»

 هالند، نهم دسمبر ۲۰۲۳

فدراسیون سازمانهای افغان‌های مقیم اروپا (فارو)، به سلسلهٔ کنفرانس های سالانهٔ خویش، امسال کنفرانس “ بی پناهی پناهجویان افغان و وضع فاجعه بارحقوق بشردرافغانستان” را بتاریخ ۹ دسمبر ۲۰۲۳ بصورت آنلاین برگزارکرد. درین کنفرانس علاوه بر نمایندگان نهاد های عضو فارو، شخصیت‌های مستقل و نماینده‌های نهاد ‌های افغانی مستقردراروپا، ایالات متحده و کانادا اشتراک داشتند. کنفرانس، با در نظرداشت محتوی سخنرانی‌ها و پیشنهادات ورکشاپ های چهارگانه  پیرامون جوانب مختلف بحران حقوق بشردر افغانستان و دشواری ها و …

Lees meer

بحران بی پناهی پناهجویان افغان و وضع فاجعه بارحقوق بشر در افغانستان

دبشری حقونو د نړیواله ورځ به مناسبت د فارو کلنی اروپایی کنفرانس
بحران بی پناهی پناهجویان افغان و وضع فاجعه بارحقوق بشر در افغانستان
شنبه ۹ دسمبر۲۰۲۳ ساعت ۶ شام
کنفرانس بګونه آنلاین برگزارمیگردد. لینک زوم به اسرع وقت ارسال میگردد

داکتر زمان ستانیزی
محترمه خانم ملکه هاشمی
محترمه خانم بلقیس روشن
داکتر محمد اسحاق اتمر
داکتر ممد هاشم دانش
استاد کریم پیکار پامیر


بحران حقوق بشر در کشور و علل مهاجرت جمعی مردم از أفغانستان
مشکلات پناهندگان افغانستان در منطقه، ایران، پاکستان و ترکیه، چه باید کرد؟
مشکلات پناهندگان افغان در اروپا و وظایف ما
بحران حقوق زنان و …

Lees meer