گزارش مختصر ازسمینار داخلی فارو

گزارش مختصر ازسمینار داخلی فارو، پیرامون کار مشترک

مورخ ۲۲ اکتوبر ۲۰۲۳ ساعت دو بعد از ظهر به وقت اروپا

در آغازمحترم دلیری رئیس فارو به اشتراک کنندگان سمینار خوش آمدید گفته ضمن یاد آوری از زلزله زدگان هرات  وقدردانی از همدردی نهاد ها وافراد مقیم اروپا به زلزله زدگان هرات از حضار خواست تا با یگ دقیقه سکوت به جانباختگان وسایرمتضررین  این زلزله، ادای احترام و به بازماندگان جانباختگان ابرازهمدردی کنند.

 درختم یک دقیقه سکوت آقای دلیری تذکر دادند که دامنه و قدرت تخریبی این زلزله چنان وسیع بوده که آسیب رسیدگان به ادامهٔ این کمک ها، بخصوص …

Lees meer

اطلاعیهٔ سمینارداخلی فارو

هالند، ۱۰/۱۰/ ۲۰۲۳

اطلاعیهٔ سمینارداخلی فارو

تبادل نظربالای شیوهٔ کارآیندهٔ فارو به هدف احیایٔ همکاری فعال نهاد ها و شخصیتهای عضو

یکشنبه بیست ودوم اکتوبر ۲۰۲۳ ساعت دو الی شش بعد از ظهر

ازطریق فضای مجازی زوم

قابل توجه نهاد ها و شخصیتهای عضو فارو!

در اکتوبر۲۰۰۰ بنا به ضرورت دفاع از حقوق پناهندگی و کلتوری افغانها در سطح اتحادیهٔ اروپا ونیازبه عمل مشترک برای رسانیدن صدای اکثریت خاموش مردم داخل کشور علیه عقبگرائی و مظالم طالبان به مردم جهان فارو به همکاری شما و سایر دوستان بنیاد گذاشته شد وتوانست به همت سهمگیری فعال نهاد ها و شخصیتهای مستقل

Lees meer

Hulp de slachtoffers van aardbeving, Afghanistan

Den Haag, 08/10/ 2023

2053 doden en 9000 gewonden tot u! Hulp de slachtoffers van aardbeving, Afghanistan

Afghaanse gemeenschap in Nederland is diep geschokt met de grote aantal doden en gewonden van de aardbeving van 7 oktober 2023 in provincie Herat, Afghanistan. Het aantal doden en gewonden die tot nu toe geteld zijn, zijn vele duizenden. Vele dorpen werden verwoest waardoor duizenden bewoners zijn dakloos geworden. Reddingswerkers en vrijwilligers zoeken nog steeds naar slachtoffers in het puin.

FAVON (Federatie van Afghaanse Vluchtelingenorganisaties in Nederland) onderhoud contact met de Afghanen afkomstig uit provincie Herat. Er zijn verschillende inzamelingsinitiatieven genomen door Afghaanse …

Lees meer