گزارش محفل چند ملیتی درشهر هوفد دورپ هالند، به مناسبت ۸ مارچ

گزارش محفل چند ملیتی درشهر هوفد دورپ هالند، به مناسبت ۸ مارچ

دوازدهم مارج ۲۰۲۳

به منظور تجلیل از۸مارچ ، روز جهانی زن، محفلی در مساعی مشترک فاروبا پلاتفرم آمستردام و کانون پامیر (نهاد عضو فارو) به تاریخ یکشنبه ۱۲ مارچ ۲۰۲۳ در تالارکابل کوزین شهر هوفددورپ هالند برگزار شده بود. در این محفل عدهٔ زیادی از خانم‌ها، از ملیت‌های مختلف با هم جمع شده بودند تا با هم و در یک فضای دوستانه و صمیمی همبستگی خود را با زنان سراسر جهان نشان دهند. در این رویداد، خانم‌هایی از فدراسیون فارو نیز حضور داشتند وصدای زنان محروم افغانستان در …

Lees meer

تظاهرات بزرگ زنان در آمستردام به اشتراک فعالین فارو

تظاهرات بزرگ زنان در آمستردام به اشتراک فعالین فارو

گزارش مختصر

فعالین نهاد های عضو فدراسیون سازمانهای افغانهای مقیم اروپا (فارو) امسال ۸ مارچ را در شهر های مختلف اروپا، با اشتراک در تظاهرات عمومی حق طلبانهٔ زنان کشور های میزبان و بلند کردن صدای اعتراض زنان افغانستان بر اپارتاید جنسی حاکم در افغانستان، تجلیل کردند. امسال اشتراک فعالین نهاد های عضوفارو که در هالند مستقر اند، درتظاهرات  میدانی دام  امستردام برجسته بود. همه شعار ها بالای بنر ها . پلاکارد های سفید به رنگ سیاه نوشته شده بود تا سیاهی محدودیت های وضع و فرامین تبعیضی علیه زنان را …

Lees meer

گزارش نظرخواهی فارو راجع به مشکلات زنان به پیشواز ۸ مارچ

گزارش نظرخواهی فارو راجع به مشکلات زنان به پیشواز ۸ مارچ ۲۰۲۳

درجلسهٔ مؤرخ ۱۵ دسمبر ۲۰۲۳ هیاْت مدیره پیشنهاد برگزاری محفل ۸ مارچ ، برمبنای پلان کاری سال ۲۰۲۳ ارائه شد و حین رسیدگی به این پیشنهاد، هیاْت اجرائیه مسوده طرحی مشتمل بر اهداف و چگونگی برگزاری ۸ مارچ را به اعضای هیآْت مدیره ارائه نمود.
هیآت مدیره طی جلسه در تاریخ ۹ جنوری پس از بحث و تبادله نظر کمیته را انتخاب نمود تا با خانم های فعال و علاقمند در تماس شوند. اعضای این کمیته عبارت اند از محترمه خانم ملکه هاشمی، محترمه خانم رویا قادر و …

Lees meer