دعوتنامۀ اشتراک به تظاهرات ۵ مارچ ۲۰۲۳

هالند، ۲۰/۲/ ۲۰۲۳

دعوتنامۀ اشتراک به تظاهرات ۵ مارچ ۲۰۲۳

به پیشواز ۸ مارچ روز جهانی زن

در مخالفت با تبعیض رسمی جنسیتی علیه زنان در افغانستان

یکشنبه ۵ مارچ ۲۰۲۳ ساعت یک بعد از ظهر

محل تجمع: میدان دام در آمستردام

بدینوسیله از شما خواهشمندیم تا با  شرکت و حضورگرم خویش در تظاهرات فوق گوشه ای از رنج و درد زنان تحت ستم أفغانستان را به گوش مردم اروپا رسانیده و دربرابر تبعیض رسمی درهمه ساحات زندگی اجتماعی که برعلیه زنان از جانب حاکمیت طالبان اعمال میشود، اعتراض کنیم.

این تظاهرات مشترکاْ با سازمانها و زنان هالندی برگزار میگردد. …

Lees meer

8th March, Mrs. F. Ahadi

Sent by representative of FAROE member Organization in Norway, Mrs. F. Ahadi

Knowledge without action is wasted, action without knowledge is stupidity­

                                                                                                                                       Imam Ghazali (1058-1111)     

Although this quote was written down in the 12th century, it is just as relevant today.

In relation to 8th March 2023, I would like to bring into focus Ghazali’s wise words, as it is important to find a balance between action and knowledge. So I want to look at this in connection to the oppression of women in the long war in Afghanistan.

“With every regime change, women should be careful” – this …

Lees meer

پیام تسلیت

پیام تسلیت

فدراسیون سازمانهای افغانهای مقیم اروپا (فارو)

۱۷/۲/۲۰۲۳

هیأت مدیره فدراسیون فدراسیون سازمانهای افغانهای مقیم اروپا (فارو) به نمایندگی ازنهاد ها و شخصیتهای مستقل عضو خویش، درگذشتِ خانم نادری، مادرمهربان و معلمی ورزیده که هزاران کودک افغانستان را با زیورعلم آراسته ساخت، به همه بازماندگانش، بخصوص بانو منیژه نادری که خدمات فرهنگی اش در اروپا بر هیچکس پوشیده نیست و دامادش آقای عتیق فقیری و نواسه های عزیز اش تسلیت میگوئیم. روح مرحومه شاد و یاد شان گرامی باد!

هیأت مدیره فدراسیون سازمانهای افغانهای مقیم اروپا (فارو )…

Lees meer