گزارش کنفرانس افغانستان، بحران بشری و یکسال حاکمیت طالبان

محترم آقای نصیر رحیم گرداننده

کنفرانس ساعت ۱۴:۳۰ پس از سخنان مقدماتی آقای نصیر رحیم انانسر کنفرانس  با پخش آهنگ ( دا زمونږ  زیبا وطن ) از استاد اولمیر شروع بکار کرد. بقول آقای رحیم این آهنگ جمع شنوندگان را به سر زمین زیبای افغانستان برد. افغانسان آتش گرفته ای که برای خاموش کردن این آتش به همکاری همه ملت افغانستان ‌جدا ازتبعیض قومیت، زبان، مذهب ومنطقه نیاز است .
ایشان توضیح دادند که محتوی سخنرانی ها نظر سخنران را انعکاس میدهد وفارو در مورد محتوای سخنرانی ها هیچ مسئولیت ندار. بعداْ از آقای علی دلیری رئیس فارو برای ایراد …

Lees meer

افغانستان، بحران بشری ویکسال حاکمیت طالبان

قطعنامهٔ کنفرانس

افغانستان، بحران بشری ویکسال حاکمیت طالبان

  هالند یازدهم دسمبر ۲۰۲۲

فدراسیون سازمانهای افغان‌های مقیم اروپا (فارو)، به سلسلهٔ کنفرانس های سالانهٔ خویش، امسال کنفرانس “ افغانستان، بحران بشری ویکسال حاکمیت طالبان ” را بتاریخ ۱۱ اکتوبر ۲۰۲۲ بصورت آنلاین برگزار کرد. درین کنفرانس علاوه بر نمایندگان نهاد های عضو فارو، شخصیت‌های مستقل و نماینده‌های نهاد ‌های افغانی مستقردراروپا، ایالات متحده و کانادا  نیز اشتراک داشتند. کنفرانس، با در نظرداشت محتوی سخنرانی‌ها و بحث های انجام شده پیرامون جوانب مختلف بحران حقوق بشرو حقوق بشر دوستانه در افغانستان پس از بقدرت رسیدن مجدد طالبان، برداشت خود ازوضع موجود، …

Lees meer