افغانستان، بحران بشری ویکسال حاکمیت طالبان

دعوتنامۀ کنفرانس انلاین  فارو

افغانستان، بحران بشری ویکسال حاکمیت طالبان

«به مناسبت روز جهانی حقوق بشر»

یکشنبه یازدهم دسمبر ۲۰۲۲

دوست عزیز، هموطن گرامی

خواهشمندیم تا با شرکت و حضورگرم خویش در کنفرانس آنلاین امسال فدراسیون سازمانهای افغانهای مقیم اروپا (فارو) برگرمی بحث ها وغنای نتایج این کنفرانس بیافزاید .

کنفرانس امسال ادامهٔ کنفرانسهای سالانهٔ فارو است که از تأسیس این فدراسیون بدینسو در رابطه با موضوعات مهم کشور و جامعه پناهندگان و افغانهای مقیم اروپا دایر میگردد. موضوع کنفرانس آنلاین ۲۰۲۲ فارو افغانستان، بحران بشری طی بیش ازیکسال حاکمیت طالباناست.

سخنرانان در این کنفرانس شامل خانمها …

Lees meer