ارسال پناهجویان رد شده رابه افغانستان متوقف سازید

ارسال پناهجویان رد شده رابه افغانستان  متوقف سازید

به مناسبت روز جهانی پناهندگان ۲۰۲۱

بیست و یکم جون ۲۰۲۱

امروز جهانیان روز جهانی پناهنده را تجلیل میکنند و بخشی از جامعهٔ انسانی همبستگی خود را با بیش از ۸۰ میلیون انسانی اعلام میکنند که به اثرجنگ، منازعه، تعقیب و تهدید، با قبول خطرات بیشمار وطن خویش را ترک نموده و ازمقامات کشور دیگری خواهان حمایت شده اند.

فارو با بزرگداشت از این روز، هرسال همبستگی خود را با همه پناهندگان و پناهجویان جهان، بخصوص افغانهای عزیز که صدبار افتاده ولی دوباره برخاسته و سرانجام مجبور به ترک کشور شده اند، …

Lees meer

پیام تسلیت فارو

باز گذشت همه بسوی اوست

پیام تسلیت فارو

 دهم جون 2021

بادریغ ودرد اطلاع یافتیم که پدر گرامی آقای بهرام آزاد، شاد روان ارباب جمیل خان، برادر آقای استاد ولی جان لاهو، کاکای محترمه لونا ولی رئیس فارو در اثر مریضی که عاید حالش گردیده بود بدرود حیات گفتند.

هئیت مدیره فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان مقیم اروپا از طرف همه اعضاء هئیت مدیره و به نمایندگی از انجمنهای عضوء فارو، سفر ابدی زنده یاد ارباب جمیل خان را به همکاران گرامی فارو آقای بهرام آزاد و خانواده محترم شان، جناب آقای استاد لاهو، بانو لونا ولی رئیس فارو، آقای میرویس …

Lees meer

برلین باری دیگر همبسته در برابر خشونت

شنبه ۵ جون ۲۰۲۱

برلین باری دیگر همبسته در برابر خشونت و اخراج پناهجویان بی صدا صدا شد

عده‌ا‌ی از سازمان‌های مدافع حقوق پناهجویان به روز شنبه ۵ جون ۲۰۲۱   به اخراج اجباری پناهجویان افغان اعتراض کردند.

دراین اعترض بیشتر از صد نماینده و انسان آزاده، بشردوست و ضد نژاد پرستی شرکت کرده بودند. اعتراض‌کنندگان شعارهای ذیل را تکرار و همراهی می‌نمودند:

اخراج اجباری پناهجویان قتل است، قتل

دستان شما به خون آلوده است، به خون

دست ها دور باد از قتل پناهجویان

اقامت به جای اخراج

انسانیت مرز نمی شناسد

ما مرز نه می شناسیم

ما در افغانستان، آلمان

Lees meer