د ثورد د اوومې او اتمې ناورین د کلیزې په مناسبت

سریزه:

په دا ټکی ډیری افغانان اتفاق نظر لری چی د ثور د اوومی نیټی خونړۍ کودتا او دخلک دموکراتیک ګونډ د مشرانو لخواپلي شوي غیر عملی اوتحمیلی پلانونه او دغیرحزبی خلکوبی ساری او سیستماتیک فزیکی تصفیه د افغانستان دسیاسي بې ثباتۍ ، کړکیچ ، تاوتریخوالي ،  د روسیې نظامي یرغل ، د افغانستان په ختیځ او لویدیز ګاوندی هیوادونو کې د بهرني حکومتونو لخوا د هغوی د استراتیژیکو اهدافو پر بنسټ  د تنظیمونو جوړیدل، د طالبانو د پروژې پلي کیدل، ګران هیواد د لسګونو بهرنیو هیوادونود عسکرو د جنگ په ٔډگربدلیدل، او د وطن د اوسني کړکیچن حالاتواساسی لامل …

Lees meer

سرآغاز فاجعه به مناسبت ۷ و ۸ ثور

سرآغاز فاجعه

به مناسبت ۷ و ۸ ثور


  از آن جا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده ی بشری و حقوق یک سان و انتقال نا پذیر آنها اساس آزادی، عدالت  و صلح را در جهان تشکیل می دهد. از آن جا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال و وحشیانه گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیای که افراد  بشر در بیان عقیده ی خود ، آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند، به عنوان بالا ترین آمال بشر اعلام شده است. از آن جا که اساسا حقوق …

Lees meer