تجاوز شش جدی، نظر روسها و نقش ابرقدرت رقیب

تجاوز شش جدی، نظر روسها و نقش ابرقدرت رقیب

بیست و چهار دسمبر ۲۰۲۰

در اینکه لشکر کشی روسها برای افغانستان ومردم آن فاجعه بار بود، کمتر کسی در جهان تردید دارد. اما درفرجام ده سال اشغال، سرکوب و ویرانگری در افغانستان،  روسها هم با نظر اندازی به عواقب این ماجراجوئی نظامی برای خودشان، به نتایج دیگررسیدند. امروز رسانه های روسیه شش جدی را یک روز سیاه درتاریخ شوروی وقت می نامند. سابقهٔ این ارزیابی برمیگردد به مصوبهٔ کنگرهٔ دوم نمایندگان مردمی اتحاد شوروی منعقدهٔ دسمبر ۱۹۸۹. در این مصوبه اعلام شده که «مداخلهٔ نظامی در افغانستان از نظر سیاسی …

Lees meer

گزارش مجمع عمومی سال ۲۰۲۰ فارو

 (گزارش مجمع عمومی سال ۲۰۲۰ فارو)

شنبه دوازدهم دسمبر 2020 ساعت 13:30 بعد از ظهر

مجمع عمومی دقیقاً به ساعت 13:30 بعد از ظهربوقت امستردام با سخنان مقدماتی و شرح اجندای مجمع توسط محترم علی دلیری منشی فارو آغاز یافت. محترم دلیری گردانندگی مجمع عمومی را بعهده داشتند. مجمع را محترمه لونا ولی رئیس فارو با بیانیهٔ خویش افتتاح نمودند. سپس مجمع مطابق به اجندا ادامه یافت

گزارش فعالیتهای فارو طی سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰: این گزارش را محترم دلیری منشی فارو ارائه نمود. محترم  دلیری نخست تشکیلات و شیوهٔ کار هیأت اجرائیه وکمیسیون های ذیربط آن را شرح …

Lees meer

پیام فارو به مناسبت روز جهانی حقوق بشر و روز ملی قربانیان در افغانستان

پیام فارو به مناسبت روز جهانی حقوق بشر و روز ملی قربانیان در افغانستان که توسط محترم احمد راتب فقیری امروز دهم دسمبر ۲۰۲۰ در گردهمایی کابل از طریق فضای مجازی قرائت شد.

حضار گرامی، قربانیان، بازمانده های قربانیان و فعالین حقوق بشر،

اجازه بدهید  سلامها و تمنیات نیک هیأت اجرائیهٔ فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو) را به مناسبت روز جهانی حقوق بشرو روز ملی قربانیان به شما تقدیم کنم. فارو پلاتفرم مشترک و مرکز هماهنگی فعالیت های ده ها نهاد فرهنگی و اجتماعی افغانها در اروپا است. در قلمرو اتحادیهٔ اروپا تقریباً نیم میلیون هموطن

Lees meer