گزارش کنفرانس بین المللی ( آنلاین) فارو

گزارش کنفرانس بین المللی ( آنلاین) فارو

مروری بر تحولات اخیر و ضرورت اتحاد و همبستگی افغانهای مقیم اروپا

در بیست سالگی فارو

هفت نومبر ۲۰۲۰

به سلسلهٔ کنفرانس های سالانهٔ فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو) بتاریخ ۷ نومبر ۲۰۲۰بیستمین کنفرانس فارو تحت عنوان”مروری برتحولات اخیر و ضرورت اتحاد و همبستگی افغانهای مقیم اروپا ” بنا به شیوع مرض کوید ۱۹ بصورت آنلاین برگزارشد. بیش از (۱۰۰) تن ازهموطنان ما شامل دانشمندان، شخصیتهای مستقل و نمایندگان سازمانهای پناهندگان افغان اروپا در این کنفرانس اشتراک داشتند (جهت داونلود برنامه کنفرانس اینجا اشاره نمایید).

دراین کنفرانس که …

Lees meer

CONFERENCE RESOLUTION

The twentieth annual conference of the Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe (FAROE) was held virtually on November 7, 2020. Over a hundred women and men of the Afghan diaspora, including academics, independent figures, and representatives of Afghan refugees from the European Union, Afghanistan, United States, and Canada, attended the conference. Consequent to presentations and ensuing debates, the participants emphasized the following points in relation to current developments in Afghanistan:

  1. The participants affirm their firm belief in the principles enshrined in the Universal Declaration of Human Rights, in particular the principles that
    1. all human beings are born free and
Lees meer

The Biden Presidency: What choices for Afghan policy remain?

The Biden Presidency: What choices for Afghan policy remain?

By Kate Clark co director of ANA on Nov 12,

Conclusion

Before the extent of Trump’s ‘America First’ policies were made clear, many Afghans who feared the prospect of a US withdrawal were optimistic that a return to a Republican administration might make the US a more steadfast ally for Afghanistan. Trump’s populist isolationism and haphazard approach to decision-making eventually disabused them of that hope. While Obama’s drive to take American out of an ‘endless war’ footing was more principled, he and Trump broadly converged on the goal …

Lees meer

قطعنامهٔ کنفرانس بیست سالگی فارو

قطعنامهٔ کنفرانس

مروری بر تحولات اخیر و ضرورت اتحاد و همبستگی افغانهای مقیم اروپا

“در بیست سالگی فارو”

هفتم نومبر ۲۰۲۰، هالند

به سلسلهٔ  کنفرانس های سالانهٔ فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو)  بتاریخ ۷ نومبر ۲۰۲۰بیستمین کنفرانس فارو  تحت عنوان”مروری برتحولات اخیر و ضرورت اتحاد و همبستگی افغانهای مقیم اروپا ” بنا به شیوع مرض کوید ۱۹ بصورت آنلاین برگزارشد. بیش از (۱۰۰) تن ازهموطنان ما شامل دانشمندان، شخصیتهای مستقل و نمایندگان سازمانهای پناهندگان افغان اروپا در این کنفرانس اشتراک داشتند. اشتراک کنندگان بعد از استماع سخنرانی های صاحب نظران، در ارتباط به اوضاع روان بالای نکات ذیل …

Lees meer

قتل عام محصلین جنایت علیه بشریت است

قتل عام محصلین جنایت علیه بشریت است

پنجم نومبر ۲۰۲۰، هالند

به تعقیب کشتار بیرحمانه در آموزشگاه کوثر که به زندگی ده ها جوان مستعد و کوشای افغانستان خاتمه داد و خون ده ها تن دیگر را هم گرفت، حملهٔ دهشت افگنانه بر محصلین فاکولتهٔ حقوق پوهنتون کابل جنایت دیگری علیه بشریت است که وقوع آن یکبار دیگر پرده از چهره و امیال وحشتناک و ضد انسانی عامین این جنایات شنیع را درید و هشداری بود به کسانی که ماهیت ددمنشانهٔ این دهشتگران را تغیر یافته وانمود میکنند.

جان مطلب اینست که وحشت ودهشت گروه های تروریستی که از آنطرف …

Lees meer

فراخوان برای اشتراک درکنفرانس آنلاین فارو

اشتراک درکنفرانس آنلاین  فارو

عنوان کنفرانس:

مروری بر تحولات اخیر و ضرورت اتحاد و همبستگی افغانهای مقیم اروپا

(در بیست سالگی فارو)

شنبه هفتم نوامبر ۲۰۲۰ ازساعت ۱۳:۳۰بعد از ظهر

دوست عزیز، هموطن گرامی

بدینوسیله شما را فرا میخوانیم تا با شرکت و حضورگرم خویش در کنفرانس آنلاین امسال فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو) برگرمی بحث ها در این کنفرانس بیافزائید .

فدراسیون سازمان های پناهندگان افغان در اروپا، در یک کنفرانس بین المللی سال ۲۰۰۰ در هالند تأسیس گردید، هرسال کنفرانسهای در رابطه با موضوعات مهم کشور و جامعه پناهندگان و افغانهای مقیم اروپا دایر مینماید، متاسفانه …

Lees meer