از خطوط سرخ زنان افغانستان پشتیبانی میکنیم

اعلامیه

از خطوط سرخ زنان افغانستان پشتیبانی میکنیم

بیست و ششم سپتمبر۲۰۲۰

سر انجام طالبان حاضر  به مذاکره با حکومت شدند و چند روزیست که هیأت های دوطرف در دوحه مصروف چانه زنی بالای طرزالعمل مذاکرات اند. مردم افغانستان درعین حالی که صلح را نیاز اساسی خویش میدانند از کمبود های پروسهٔ آغاز شده در دوحه نیز آگاه و شدیداً نگران عواقب احتمالی آن اند. عدم تمایل طرفین به قرار دادن حقوق قربانیان در اجندای مذاکرات و فقدان تضمین ها در سطح ملی و بین المللی برای حفظ حقوق وآزادیهای افراد (اعم از زن ومرد)  مندرجه در فصل دوم قانون …

Lees meer

جنایات خاد فراموش ناشدنی است

مردم ما جنایات خاد را هرگز فراموش نمیکنند

بیست و پنج سپتمبر ۲۰۲۰

فرهنگ معافیت همزمان با کودتای بد فرجام هفت ثور در افغانستان حاکم شد. از آن دوران تا امروز حکام و زورمندان دولتی و قوماندانان ملیشه از معافیت کامل برخوردارند و قانون صرف بالای مردم بینوا و بی سلاح تطبیق میگردد. اسد الله سروری رئیس اگسا که لیست ۱۲۰۰۰ مقتول او را امین به دروازه های وزارت داخله آویخته بود، تا سقوط رژیم نجیب الله بخاطر جنایات عظیم اش مورد مواخذه قرار نگرفت ودر مقامات بالای دولتی اجرای وظیفه میکرد.  حفیظ الله امین دیکتاتور و اسد الله امین

Lees meer

نامه ارسالی فارو به کمسیون اتحادیهٔ اروپا

عکس از بی بی سی

هالند، ۱۰ سپتمبر۲۰۲۰

به

کمسیون اتحادیهٔ اروپا

ریاست عمومی مهاجرت و امور داخله

قابل توجهٔ خانم ییفا یوهانسون رئیس

جادهٔ لوکزامبورگ شمارهٔ ۴۶

ب- ۱۰۰۰ بروکسل- بلجیم

محترمه خانم یوهانسون،

شعله های آتش بزگترین کمپ پناهجویان کشور یونان واقع در مرکز جزیرهٔ لیسبوس یونان را نابود ساخت. سوختن این کمپ مزدحم تقریباً ۱۳ هزار انسان پناهجو را بی خانمان ساخت. به اساس ارقام سازمان های محلی بیش از ۷۰ فیصد این پناهجویان را افغانها تشکیل میدهند. به همین جهت جامعهٔ افغانهای مقیم اروپا از وضع ایجاد شده برای این پتاهجویان شدیداً نگران اند. بخصوص وضعیت

Lees meer

EU Commissionh Directorate-General for Migration and Home Affairs

To:

EU Commissionh

Directorate-General for Migration and Home Affairs

Tao: Ms Yiva Johansson, commissioner for Home Affaires

Cab-johansson-contact@ec.europa.eu

Rue du Luxembourg 46
B-1000 BRUSSELS

Dear Ms. Yiva Johansson,

Fires have destroyed Greece’s largest migrant camp, an overcrowded facility on the island of Lesbos, leaving nearly 13,000 people without shelter.  According to local organizations, almost 70% of them are Afghan asylum seekers. Afghan community in Europe is seriously concerned about the condition of the asylum seekers, namely the safety of women and children.

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe (FAROE) , is a platform established in the year 2000 in …

Lees meer

داکترحمیرا نگهت دستگیرزاده به ابدیت پیوست

داکترحمیرا نگهت دستگیرزاده رئیس انحمن شعرا و نویسندگان افغانستان ( انشأ ) به ابدیت پیوست.)

چهارم سپتمبر ۲۰۲۰

بادریغ ودرد اطلاع گرفتیم که بانوی شعر نو افغانستان حمیرا نگهت دستگیرزاده ساعت ۵ صبح امروز ۴ سپتمبر۲۰۲۰ بعد از یک دورهٔ طولانی کسالت داعی اجل را در یک شفاخانه در هالند لبیک گفته به ابدیت پیوست. مرگ این شاعره گرامی که نامی و نشانی در سطح منطقه داشته و چندین مجموعهٔ شعری دارد برای افغانستان و منطقه یک ضایعهٔ ادبی است. مرگ بانو حمیرا دستگیرزاده دوستان شعرش را سوگوارساخته است اما او در اشعارش زنده خواهد ماند.

حمیرا نگهت دستگیرزاده به

Lees meer