نکاتی پیرامون هفت و هشت ثور

نکاتی پیرامون هفت و هشت ثور

هالند، 27 اپریل 2020

ر مورد خصلت دو روز سیاه تاریخ معاصر افغانستان، هفت ثور ۱۳۵۷ و هشت ثور ۱۳۷۱ یعنی کودتای خونین هفت ثور وآغازجنگ داخلی پس از سقوط رژیم کودتا وریکارآمدن تنظیم ها  درشش الی هشت ثور، واقعات این دو دورهٔ مصیبت بار وعواقب آن برای افغانستان زیاد گفته و نوشته شده است. اما ۷ و ۸ ثورآن صفحاتی از تاریخ کشور ما اند که بنا به عدالت گریزی مسؤلین این دوره ها هنوز بسته نشده اند. هفت ثور سر آغاز بحران خانمانسوزایست که تا امروز از  مردم ما قربانی می گیرد. …

Lees meer

محاکمهٔ رهبر شاخهٔ خراسان داعش حق مردم افغانستان است


هالند، ۹ اپریل ۲۰۲۰

بتاریخ چهارم اپریل ۲۰۲۰ عبدالله وروکزی (مشهور به اسلم فاروق) رهبرشاخهٔ خراسان داعش با ۱۹ تن از شرکای جرمی اش، درحالی بدست نیروهای امنیتی افغانستان دستگیر شدند که این نیروها به سلسلهٔ تعقیب یک قاچاقبر مواد مخدره در قندهارمصروف عملیات نظامی بودند. دو قوماندان مهم داعش یعنی زاهد مشهور به معاذ مسؤل نظامی داعش در افغانستان و صفی الله مشهور به ابو طلحهٔ پاکستانی آمر جلب و جذب در ولسوالی اچین ننگرهارنیز دستگیرشده اند .

فارو همیشه به این عقیده بوده است که داعش خراسان ازمرکز داعش درعراق سازماندی نشده و ساخته و پرداختهٔ آی.اس.آی پاکستان …

Lees meer