مرد افغان از اعمال شکنجه در گذشته انکار می ورزد

جنایات جنگی

روزنامه دی لیمبورخر، هاگ / کرکراده، ۲۰ فبروری ۲۰۲۰م

نویسنده: کلایر فان دایک

مترجم: محمد صدیق مصدق

یک افغان باشنده شهر کرکراده کشور هالند انکار میکند که طی سالهای دهه هشتاد میلادی قوماندان زندان مخوف پلچرخی در کابل بوده است.

به عقیده او مقامات عدلی در زمینه تثبیت هویت او اشتباه کرده اند. این مطلب را وکیل مدافع اش،‌ آقای ماراین زوکیتو در دادگاهی در شهر هاگ هالند بیان داشت. دادستان ادعا دارد که عبدالرزاق (ر) ۷۴ ساله، باشنده شهر کرکراده کشور هالند که در حقیقت عبدالرزاق (ع) می باشد، متهم است که بین سال های ۱۹۸۳م-۱۹۹۱م …

Lees meer

یادبودی از کارکردهای تتسو ناکامورا ـ کاکا مراد ـ در افغانستان

در ستایش نکوکاری و نیکان

زهرا موسوی

یادبودی از کارکردهای تتسو ناکامورا ـ کاکا مراد ـ در افغانستان

سخنم را با پاره سخنی از هانا آرنت فیلسوف آلمانی در کتاب «انسان در عصر ظلمت» آغاز می‌کنم؛ آرنت می‌نویسد: زاده شدن در عصر ظلمت، شاید از دست ما خارج و به انتخاب ما نباشد؛ اما نوع رویارویی با آن، به انتخاب هر یک از ما بستگی دارد. زیستن در هیچ عصری هر چند ظلمانی، مسئولیت شخصی را رفع نمی‌کند.

با این مقدمه شاید انگیزه‌ی برگزاری این برنامه؛ مقصد نوشتن این مقاله و ضروت تلاش جمع حاضر تا حدی روشن شده باشد. …

Lees meer

(تأثیر کارکرد های داکتر ناکامورا ( کاکا مراد

فاروق فارانی 1 فبروری 2020

داکتر ناکامورا

 در عرصه تفکر اجتماعی

بعد از چهل سال جنگ در افغانستان اکنون سیمای افغانستان کاملاً دگرگون شده است.

در این  مطلب قصد این نیست که در تمام ابعاد قضیه داخل شوم و یا اینکه به توضیح واضحات بپردازم.

می دانیم که از حدود چهل سال به این سو، دگرگونی های عمیق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در کشور ما به وقوع پیوستند که در مجموع جامعه افغانستان را از رشد قانونمند تاریخی و طبیعی اش باز داشتند.

اگر از تغییرات دیگر قضیه بگذریم آن‌چه به علت این دگرگونی ها در ذهنیات مردم نفوذ …

Lees meer

بزرگداشت از خدمات فراموش نا شدنی داکتر ناکومورا (کاکا مراد)

عبدالحنان روستائی

المان، 10 فبروری 2020

به تاریخ اول فبروری 2020 انجمن فرهنگی افغانها در حومۀ اوفنباخ )فرانکفورت(، فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا )فارو(، خانۀ فرهنگ افغانستان )برلین، هامبورگ(، هواخواهان حزب همبستگی افغانستان در اروپا و اتحادیۀ فرهنگی افغانها در شهر اشتراسبورگ )فرانسه( محفلی را تحت عنوان )در ستایش نکوکاری و نیکان؛ بزرگداشت از تتسو ناکامورا “کاکا –مراد”( در حومۀ شهر فرانکفورت ) Dreieich – Sprendlingen ( برگزار کردند. در این محفل که جم غفیری از افغانها اشتراک نموده بودند، از برگزاری همچو محافل و یاد و بود از فعالیتهای کاکا مراد استقبال صورت گرفت.

برای دیدن گزارش کامل …

Lees meer

(Silent Screams) ISIS´ strategy of spreading fear, suffering, pain and war

Lady Farideh Ahmadi is an anthropologist, author, researcher and women’s rights activist. As a student, she was one of the pioneers of girl protests in the 1980s. This struggle and her activity led to her imprisonment for failing to complete her final year of study at the Faculty of Stomatology.
Eventually, she graduated from the University of Oslo with a degree in Anthropology.
In 2013, Farideh Ahmadi received the cash prize of “Implementing Knowledge in Practice” for starting her Ph.D. ‘Silent Scream’ as part of her doctoral dissertation.
‘Silent screams, pain and pluralism’ was written and published in the Norwegian …

Lees meer

فریاد خاموش (بانو فریده احمدی)


بانو فریده احمدی انسان شناس ( آنتروپولوگ)، نویسنده، پژوهشگر و فعال حقوق زنان است. او در هنگام دانشجویی از جمله پیشگامان تظاهرات دختران در دهه ۸۰ بود. همین مبارزه و فعالیت او باعث زندانی شدن ایشان گردیده که بنابراین نتوانستند سال آخر تحصیلات شان را در فاکولته استماتولوژی (طب دندان)  به پایان برسانند.

بلاخره در سال ۲۰۰۶ از دانشگاه اسلو در رشته ای آنتروپولوژی یا انسان شناسی سند فراغت گرفتند.

فریده احمدی در سال ۲۰۰۷ جایزه نقدی «تطبیق دانش در عمل» را برای آغاز کار دوکترای خود را دریافت نمود. کتاب فریاد خاموش یک بخشی از کار علمی دوکتورای ایشان …

Lees meer