جنگهای داخلی ومظالم تنظیمها بعد از ۸ ثور۱۳۷۱ در بیرون از کابل

هالند، ۷ ثور۱۳۹۸

مظالم هشت ثوری ها در کابل زبانزد عام و خاص است. بعد از سقوط رژیم پرچمی-خلقی تنظیمها کابل را به ساحات نفوذ خویش تقسیم نموده بودند و از ساحهٔ تحت حاکمیت خویش بالای ساحات تحت کنترول سایر تنظیمها با تفنگ، راکت، هاوان و حتی با توپ از کوه های اطراف کابل انداخت میکردندو باعث ویرانی خانه ها و مرگ و میر مردم بیگناه ملکی شهر کابل میگردیدند. تا سال ۲۰۰۲ که ادارهٔ مؤقت تحت ریاست کرزی رویکار آمد، شهر کابل یک ویرانه بود. برجسته بودن جنایات انجام شده در کابل توجه جهان را چنان به خود جلب …

Lees meer

ریشه های سیاسی و فکری کودتای شوم هفت ثور

  کودتای بد فرجام هفت ثور۱۳۷۵(۲۸ اپریل ۱۹۷۸) شیرازۀ ثبات سیاسی افغانستان را سرنگون ساخت. وطن ما از همان تاریخ دچار بحران سیاسی، امنیتی و اقتصادی یی شد که با وصف گذشت ۴۱ سال، هنوز هم ادامه داشته و روزمره از مردم صبور افغانستان قربانی های زیاد می گیرد. در عقب این کودتا حزب دموکراتیک خلق (حزب واحدمتشکل از خلق وپرچم) قرار داشت. اکنون پرچمی ها کودتای ثور را نتیجۀ ماجراجویی حفیظ الله امین وانمود میکنند و خلقی ها هم ادعا میکنند که با گرفتن قدرت سیاسی از طریق کودتا مخالف بودند اما بخاطر نجات رهبری شان از جزا های …

Lees meer