پیام تسلیت

بازگشت همه بسوی اوست

هیأت  اجرائیۀ فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا مراتب تسلیت خود را به محترم داکترصاحب کریم غروال که یکی از مؤسسین  ومعززین فارو میباشد، به مناسبت وفات پسرکاکا ودوست صمیمی شان انجنیرعادل غروال که اخیرأ درکابل بخاک سپرده شده است، تقدیم مینماید. از خداوند عزوجل برا داکترصاحب غروال صبرجمیل تمنا داریم.

“هیأت اجرائیۀ فارو”

هالند 18 دسامبر 2012…

Lees meer

دُر سُچــۀ دری

نویسنده : نجیب سخی

در آن ادوار ، که بساتین صور و وجود ، بمیامن فلک بیکران ،و گنبد لاجوردین نشان ؛ کلاوۀ هستی  نقش می بست؛ زنجیرۀ زمان دستور تحول و تحرک را ، بسان منشور خدیو جهان بر سریر عنایت نهاد!

مرغزار؛ حریر رنگین ، چمن وبوستان ؛  جامۀ  زمردین برتن کردند ، که این پدیده را در انسلاک دوران و گردش چرخ به بهاران مسمی نمودند.

 

آنگه ، که نسیم بتمهید شبنم و بلبل بتحسین نکهت گل ، در اولین تشعشعات زرفامی ، درین بزم نگارین خُلدانی ؛  گوئی یکی بادف ، ودیگری با چغانه رامشگر فسحت

Lees meer

نگاهی مختصر بتاریخ قرون جدیده ومعاصر زبان پارسی

نویسنده : نجیب سخی

زبان پارسی نظر به تحقیقات وبیانات زبانشناسان ادامه وپی آمد زبان اوستا است ؛ از اوستای اولین یا اصلی اثری نمانده است؛ اما نقل هاو دوباره نویسیهای آن در دسترس ما قرار دارند ، یا اینکه قسمتهای از آن را در اختیار داریم ، که تاریخ تحریر آنها به اواخر هزارۀ اول قبل میلاد میرسد ؛ بگفته ارانسکی درین کتاب اثری از زبان پارسی ویا هخامنشی ها که خود را پارس و زبان خود راپارسی میگفتند دیده نمیشود ؛در قرن نوزده زبان اوستا را “باکتریائی باستان” می گفتند، در اوستا آمده که «چهارمین و بهترین کشوری

Lees meer

صلح واقعی بدون عدالت انتقالی ناممکنست!

1 0 december 2012

اعلامیه بمناسبت روزبین المللی حقوق بشر

بازهم دهم دسمبر فرارسید. جاده های شهر کابل امروزبازهم شاهد تظاهرات خانواده های قربانیان جنایات جنگی ونقض حقوق بشرطی سه ونیم دهۀ گذشته بود.

 

 

 

خون شهدائی که قربانی خشونت دولتی رژیم تحت رهبری حزب دموکراتیک خلق، تنظیمهای جهادی ودکتاتوری وحشتناک طالبان بودند، خشک نمیشود تا عاملین وپالیسی سازان جنایات آن زمان، به پنجۀ عدالت سپرده نشده اند. رژیم کرز ی با وعده های عدالت انتقالی و تأمین حقوق بشر، توانست مدتی بازماندگان قربانیان را منتظرنگهدارد. تحولات کشور نشان داد که وعده های کرزی برای کمائی کردن وقت بود.  بادرد وافسوس …

Lees meer