طالبان باید ازکشتارافرادملکی دست بردارند!

اعلامیه

نومبر 2012

درسالهای اخیرسهم طالبان درکشتارافراد ملکی در افغانستان بسیار بزرگتراز سهم نیروهای ناتو ودولت افغانستان است. طبق ارقام احصایوی سازمان ملل متحد، در سال 2011  تعداد افراد ملکی کشته شده بالغ بر 3268 وتعداد زخمیها  1997 فردملکی بوده که بیش از2477 کشته ناشی ازماین های کنار جاده (45.5 )فیصد وتلفات ناشی ازحملات انتحاری( 13.1) فیصد میباشند.

طالبان این احصائیه را غیر واقعی دانست ولی واقعات روزمره برملا میسازد که سهم طالبان در ایجاد این تلفات امسال ارقام درشت تری را ارائه خواهد کرد. تنها درهفته ای که گذشت، بیش از  پنجاه زن وطفل توسط ماینهای کنار جادۀ طالبان …

Lees meer

واحد نظامی مجاهدین، قدم نخست برای یک جنگ داخلی دیگر

اعلامیه

نومبر 2012

در اخیر هفتۀ گذشته محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب درهرات از تشکیل شورای بزرگ مجاهدین وپلان تشکیل واحد نظامی این شورا برای تأمین امنیت بعد از سال 2014 سخن گفت. اسماعیل خان اظهارداشت: با اکثریت بزرگان مجاهدین در شمال، شرق و غرب کشور دراین مورد صحبت شده است، فهرست هایی از مجموع مجاهدین و سران جهاد از ولایات ارزگان، هلمند، قندهار، فراه، نیمروز، بادغیس و هرات به این شورا ارائه شده است.

تورن اسماعیل را همه میشناسیم. این تورن فرقۀ 17 ولایت هرات حین قیام 24 حوت 1357 مردم هرات دربرابرحکومت دستنشاندۀ خلقی به این قیام

Lees meer