در باره ما

فدراسيون سازمان های افغان مقیم در اروپا  (فارو)

فدراسيون سازمان های افغان مقیم در اروپا (فارو)، طی یک کنفرانس بين المللی در 1999 در هالند تأسيس گردید. اینک، امسال کنفرانس سالانۀ فارو در 19 اکتوبر 2019 در هالند برگزار می گردد. کنفرانس قبلی فارو، زیر نام ” جهانی شدن،امنيت و مهاجرت در افغانستان ” برگزار شده بود.
امسال به مناسبت صدمین سالروز استرداد استقلال افغانستان( ۱۹۱۹)،  به منظوربزرگداشت از فدائیان استرداد استقلال و برای مروری برزوایای مختلف استقلال و اصلاحات امانی، فارو کنفرانس سال ۲۰۱۹ خویش را به این موضوع اختصاص داده است.

– تجارب، شنیده گی ها و نظرات اعضای خانواده های پیش کسوتان استقلال در مورد استقلال، اصلاحات امانی و عواقب آن برای خانواده های شاه امان الله، محمدولی خان دروازی و غلام نبی خان چرخی از زبان خود شان.

– توضیح وبررسی علمی قضایا در روشنی ذهنیت های امروزی  و تحت تأثیرحوادث چهار دههٔ اخیر،  توسط سایرسخنرانان از داخل کشور و اروپا.