فریاد خاموش (بانو فریده احمدی)


بانو فریده احمدی انسان شناس ( آنتروپولوگ)، نویسنده، پژوهشگر و فعال حقوق زنان است. او در هنگام دانشجویی از جمله پیشگامان تظاهرات دختران در دهه ۸۰ بود. همین مبارزه و فعالیت او باعث زندانی شدن ایشان گردیده که بنابراین نتوانستند سال آخر تحصیلات شان را در فاکولته استماتولوژی (طب دندان)  به پایان برسانند.

بلاخره در سال ۲۰۰۶ از دانشگاه اسلو در رشته ای آنتروپولوژی یا انسان شناسی سند فراغت گرفتند.

فریده احمدی در سال ۲۰۰۷ جایزه نقدی «تطبیق دانش در عمل» را برای آغاز کار دوکترای خود را دریافت نمود. کتاب فریاد خاموش یک بخشی از کار علمی دوکتورای ایشان میباشد.

فریاد خاموش، درد و کثرت گرایی که به زبان نارویژی نوشته شده و هم به چاپ رسیده، مورد توجه افرادی از کشورهای مختلف قرار گرفته، چنانچه در جاپان و اسلو از نوشته های ایشان نمایشنامه تهیه نموده اند.

این کتاب به زبان های دری، انگلیسی، نارویژی و جاپانی ترجمه شده است. نسخه پی دی اف را در زیر مشاهده خواهید نمود

https://afghanfederation.com/wp-content/uploads/2020/02/A5-Arabisk.pdf