گزارشات تصویری

 

کنفرانس «افغانستان بعد از ۲۰۱۴»، فدراسیون سازمانهای پناهنده گان افغان در اروپا، فارو

Afghanistan After 2014
۱۳ دسامبر ۲۰۱۳
The Hague

آیا فراط گرایی اسلامی در جامعهٔ افغانی در هالند موجود است؟

Heeft Afghaanse gemeenschap last van Islamitische radicalisering?

{youtube}rs2kudMi-Lo{/youtube}

{youtube}5WvGYZPbPh4{/youtube}

در بزرگداشت از همایون مروت

سینماگر مبتکر

برنامۀ بزرگداشت از داکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده

تصاویر توسط : احمد عزیزیار ,  شهر لایدن , هالند 2011

{youtube}ITFBaPYDoZg{/youtube}

{youtube}_D3mMDAkUic{/youtube}

 

مشکلات آب کابل و راه های حل آن

قسمت اول

قسمت دوم

{youtube}nuIEbpqkaU4{/youtube}

{youtube}kRwsASzwc5Y{/youtube}

قسمت سوم

قسمت چهارم

{youtube}XETrLhsezpc{/youtube}

{youtube}8lTFbtPhLVY{/youtube}

قسمت پنجم

قسمت ششم

{youtube}IpCqBul2hHo{/youtube}

{youtube}T-G6JvZ7RSI{/youtube}

قسمت هفتم

قسمت هشتم

{youtube}e_6f3sO2ylc{/youtube}

{youtube}sxR3GpdIUiM{/youtube}

قسمت نهم

قسمت دهم

{youtube}4ZCTZ29SWYw{/youtube}

{youtube}D8WQbSVIT84{/youtube}

قسمت یازدهم

قسمت دوازدهم

{youtube}uRM3FDVrF3I{/youtube}

{youtube}XaUjkb6I_x4{/youtube}

قسمت سیزدهم

قسمت چهاردهم

{youtube}jKloaklYgNY{/youtube}

{youtube}g7jWCZq_v3A{/youtube}

قسمت پانزدهم

{youtube}dXkODs–4QY{/youtube}