گزارش کنفرانس بین المللی فارو در سال 2019

گزارش

کنفرانس بین المللی”مروری بر استقلال و اصلاحات امانی”

منعقدۀ 19 اکتوبر 2019 / هالند

فدراسیون سازمان های پناهندگان افغان در اروپا ( فارو ) بدنبال تدویر کنفرانس های سالانۀ خویش، اینک بمناسبت صد سالگی استرداد استقلال افغانستان، کنفرانس بین المللی را زیر عنوان ” مروری بر استقلال و اصلاحات امانی ” بتاریخ نزدهم اکتوبر، در شهر لایدن هالند برگزار نمود.

درین کنفرانس حدود یکصد و چهل نفر از داشنمندان، متخصصین و فرهنگیان از سرتاسر اروپا اشتراک نموده بودند. این کنفرانس در فضای علمی و اکادمیک دایر گردید و سخنرانان هر کدام نتایج تحقیقات و مطالعات شانرا برای مخاطبین ارائه کردند.

جهت مشاهده گزارش کامل کنفرانس “مروری بر استقلال و اصلاحات امانی” لطفاً در اینجا اشاره نمایید.

جهت مشاهده فلم کنفرانس “مروری بر استقلال و اصلاحات امانی” لطفاً در اینجا اشاره نمایی

جهت مشاهده قطعنامه کنفرانس “مروری بر استقلال و اصلاحات امانی” لطفاً در اینجا اشاره نمایید.