گزارش مختصر ازسمینار داخلی فارو

گزارش مختصر ازسمینار داخلی فارو، پیرامون کار مشترک

مورخ ۲۲ اکتوبر ۲۰۲۳ ساعت دو بعد از ظهر به وقت اروپا

در آغازمحترم دلیری رئیس فارو به اشتراک کنندگان سمینار خوش آمدید گفته ضمن یاد آوری از زلزله زدگان هرات  وقدردانی از همدردی نهاد ها وافراد مقیم اروپا به زلزله زدگان هرات از حضار خواست تا با یگ دقیقه سکوت به جانباختگان وسایرمتضررین  این زلزله، ادای احترام و به بازماندگان جانباختگان ابرازهمدردی کنند.

 درختم یک دقیقه سکوت آقای دلیری تذکر دادند که دامنه و قدرت تخریبی این زلزله چنان وسیع بوده که آسیب رسیدگان به ادامهٔ این کمک ها، بخصوص دربخش بازسازی منازل رهایشی شان نیاز دارند.

 سمینار تقریباً همزمان با بیست وسومین سالگرد تأسیس فارو برگزارگردید. محترم دلیری این مناسبت را به اشتراک کنندگان سیمینار داخلی فارو تبریک گفته و سمینار داخلی را به امید ایجاد یک شبکهٔ وسیع از دیاسپورای افغانستان واتحاد مؤثر میان نهاد های افغانها در اروپا و برگزاری فعالیت های اجتماعی، فرهنگی هدفمند توسط آنها در اروپا و ادای نقش تأثیرگذارشان در بهبود شرایط افغانستان، افتتاح کردند.

بخش نخست سمینار به پرزنتیشن محترم نصیر رحیم جا داده شده بود
آقای نصیر رحیم سخنان خود را با این تذکر آغاز کردند که در این پرزنتیشن میخواهند تجارب خود را بحیث شخصی که در نتیجهٔ کار طولانی و همکاری در هالند با نهاد ها و پناهندگان کشور های مختلف بدست آورده اند، با حضار شریک سازند. سپس افزودند مشکل در ساحهٔ همکاری یک مشکل مشترک میباشد و جستجوی راه حل برای این مشکل هم باید بطورجمعی صورت بگیرد. برای نجات از بنبست کنونی لازمست که با تمرکز به آینده، با قرار دادن «انسان» در محوراهداف خویش، با تکیه بر اراده، آگاهی، خلاقیت و وجدان سالم‌ و با پاک نگهداشتن دایرهٔ کار مشترک از هرگونه قوم محوری ، مذهب گرائی وسياست گروهی، الویت های خویش را با نظرداشت منافع مشترک تعین وبا اعتماد متقابل دائره کارمشترک را وسيع تر ومثمر ترسازیم. مسؤلیت پذیری نیز امر مهم است. فردی که در یک نهاد کار میکند و مسؤلیت میگیرد، باید به اجرای آن بپردازد و منتظر نباشد تا دیگران به عوضش عمل کنند. باید در تعیین فعالیتها مسایل را به سه دسته تقسیم کنیم: مسائلی که ما بالای آن کنترول داریم، مسايلی که ما در آن تأثیر گذار هستیم، و مسائلی که بالای آن مؤثریت و کنترول نداریم. بطور مثال در وضع فعلی خویش ما بالای جریانات افغانستان هیچ مؤثریت نداریم زیرا هنوز خود را به نیروی تأثیرگذار مبدل نساخته ایم.  محترم رحیم سخنان خود را اینگونه جمعبدی کردند: اراده، دیدگاه، محور قرار دادن انسان، اولویت بندی و مشخص ساختن خواستهای مشترک، خلاقیت ومسؤلیت پذیری نکاتی اند که باید به آن توجه کرد.

 محترم رحیم پیشنهاد کردند که در کنفرانس سالانه آینده فارو از همه نهاد ها دعوت کنیم تا با دیدگاه روشن ومسولیت پذیری وپشتی بانی از خواسته های همدیگر راه مؤثریت فعالیت های خود را دریافت کنیم.

به اجندا بخش بعدی به نظرات نمایندگان نهاد ها و تبادل افکار حاضرین دررابطه با سوال مرکزی این سمینار، یعنی «چگونه میتوان به فعال سازی مجدد نهاد های عضو فارو دست یافت؟» اختصاص داشت.  دوستان ذیل در این بخش نظرات شان را ابراز کردند:

محترم شیرزاد: در قسمت اولویت بندی و ادای مسؤلیت در رابطه به افغانستان کم تر توجه میشود. ما اگر برجریانات افغانستان اعتراض کنیم، حد اقل در برابر انسانهای آن سرزمین ادای مسؤلیت کرده ایم. چون ارتباطات مردمی ما ضعیف شده است، از کنار برخی مسایل مهم میگذریم

.

.

.کلیپ مختصری از سمینار

.

.  

آقای زمانی: شاید من اجندا را غلط فهمیده باشم زیرا صحبتهای آقای رحیم کلی بود. از زمانی که خانه فرهنگ عضو فارو است، بدون خجالت باید گفت ‌که هیأت مدیره فارو و اعضایش مسولیت قبول کردند ولی به هیچگونه خواسته های ما جامه عمل نپوشاندند نتیجه کارگروپ مشورتی صفر بوده است. فارومشکل دارد. این مشکل دو بخش دارد. یکی بخش هیأت مدیره و دیگری اعضاء. آن عده از اعضاء که در طول یکسال درسیمنار دوساعته آنلاین حاضر نشوند، چطور میتوانند به فارو مصدر کاری شوند .بدبختانه بین فارو ونسل جوان ما هم شگاف عمیق خواهد شد، اگر همگی ما به هرگونه تجاوز طالبان که به حقوق مردم افغانستان میشود مبارزه پیگیر نداشته باشیم.

آقای فقیری:  از زمانی که در سال ۲۰۰۰ فارو بحیث  یک نهاد اروپایی ایجاد گردید، تا سال ۲۰۱۰ نهاد های عضو در فعالیتها فعالانه سهم میگرفتند و با قبول زحمت و مصرف از راه های دور در کنفرانسهای سه روزهٔ فارو اشتراک میکردند. در سمینارامروز برعکس آنزمان سهمگیری کمرنگ است. حلانکه با شرایط همسان با سال تأسیس فارو سروکارداریم.  یعنی حاکمیت طالبان بر افغانستان با تمام عواقب فاجعه بار آن. شاید در شیوه کارما بحیث هیأت مدیره نواقصی وجود داشته که عده ای از نهاد ها واعضای ما حالا فعالانه در کنار ما نمیباشند. اما تغیراتی در وضع اعضا هم رخ داده است. برخی افراد فعال  وفات شدند و عدهٔ دیگری نسبت ازدیاد سن و مریضی توان اشتراک در فعالیتها را ندارند. عده ای هم به فعالیتهای اجتماعی کم علاقه شده اند. قرار بود در سمینار امروز از خود اعضا بشنویم که علت عدم اشتراک شان در فعالیتها چیست و چرا در فعالیتهای که عده ای از آنها براه می اندازند، از فارو نامی نمیبرند؟

آقای سروش:  همکاری با کی و برای چه؟ اگر منظور همکاری در داخل فارو باشد، همه چیز در اساسنامه پیش بینی شده است. اگر منظور نهاد های غیر عضو باشد، باید از طریق تفاهم با آنها اهداف مشترک همکاری مشخص شود. تا حال عضو فارو نیستم اما بحیث هنرمند (نقاش، خطاط، مجسمه ساز) با فارو و سایرنهاد ها همکاری داشته ام و در آینده هم خواهم داشت. فارو وسایرنهاد های دموکراتیک باید با همکاران خود برخورد شفاف داشته باشند. به عنوان ابزار از کسی منحیث هنرمند ، شاعر ،رسام ، نقاش استفاده نگردد. گاهی واقع گردیده که از آوردن اثر نقاشی توسط من توسط گرداننده حتی یک تشکرهم نشده است. این اعتمادسازی نیست

.

.

..

آقای انجنیرلعلی:  در اساسنامه فارو آمده که فارو یک سازمان اجتماعی وفرهنگی است. این درست است. اما در همین چوکات هم اعتراض بالای موارد نقض حقوق بشر، حذف زنان از جامعه، کوچ اجباری و غیره می گنجد. در ضمن فارو باید موضعگیری خود را در این زمینه ها در اعلامیه هایش بطورروشن بیان کند. به نظر من راه علاقمند سازی مجدد اعضاء به فاروهمین است

.

.

آقای میمنگی:  فارو بعنوان یک نهاد متشکل از افغانها وابسته به شرایط داخل کشور است. وضع فارو هم محصول ویرانگری هایست که در کشور ما جریان دارد. فارو حد اقل قادر به جمع کردن ده ها نفر در همچو سمینار است. من درجلسات سایرنهاد ها هم اشتراک میکنم. در برخی برنامه ها ۵ یا ۶ نفر بیشتر اشتراک نمیکنند. بر روشنفکر ها حالت یأس حاکم شده است. ما روشنفکران و هم نسلان من که در فارو عضویت دارند دهه ها از عمرخود را در تلاش سیاسی و اجتماعی برای وطن صرف کرده ایم. اگر عمیقاّ بنگریم در این همه بدبختی روشنفکران هم سهیم اند. یک ادیب فرانسوی روشنفکر را به پیچکاری مثال زده است که بعد از دخول در جامعه میکروبی میشود و بعد از آن برای اصلاح جامعه دیگرقابل استفاده نمیباشد. مکروب قومپرستی، تعصب مذهبی وگرایشات سیاسی غیر واقعبینانه را همین روشنفکران در جامعه ما پخش کردند. نتیجهٔ آن اینست که به عوض پیشرفت به عقب رفتیم. امروز نسل جوان بشمول اولاد های ما از ما فاصله گرفته اند. باید این موضوع را علت یابی کنیم. امروزه مردم بصورت کتلوی با قبول خطر جانی و تحقیر توسط دول همسایه از کشور فرار میکنند. علت آن چیست؟ فارو باید در نشستهای خود به این موضوعات بپردازد.

اما خوشبختانه  نسل جوان امروز ما دراروپا بی علاقه به مسایل وطن شان نیستند. آنها مسولیت پذیرتر و واقع بین تر عمل می‌کنند. بطور مثال هر سه دخترم بدون مشوره و اطلاع دهی به من مستقلانه به زلزله زدگان هرات کمک کرده اند.

با صحبتهای محترم میمنه گی که بیان واقعیتهای تلخ جامعه ما بوده و بر تغییر موضوع بحث نشست ها تأکید میکرد، بخش تبادل نظرخاتمه یافت.

سپس فلم مستند «بیست سال فارو» که بمناسبت ۲۰ سالگی فارو ترتیب شده وبخشی از دست آوردهای فارو را انعکاس میدهد،  به نمایش گذاشته شد.


درختم جمعبندی سمینارتوسط آقای دلیری صورت گرفت. محترم دلیری جملاتی را از پرزنتیشن محترم رحیم و سایر اشتراک کنندگان سمینار بعنوان عصارهٔ بحث ها در این سمینار چنین جمعبدی کردند:

کار مشترک ضرورت هر انسان و هر نهاد است،

اول باید مشکل را جستجو کرد و بعد باید دنبال راه حل رفت،

گزارشگر: بانوملکه هاشمی

لازمهٔ همکاری مسؤلیت پذیری و توجه به منافع جمعی و مصلحت نهاد های همکارمیباشد،

باید دایرهٔ نگرانی ها و دایرهٔ کاری خود را واقعبینانه تعین کرده و اولویت بندی کنیم،

برای تأثیرگذاری ما بحیث گروپ فشار، لازم است نخست خود را قوی بسازیم،

درروابط میان نهاد های همکار باید هدف (بُرد-بُرد) باشد، نه (بُرد-باخت). باید منافع طرف مقابل هم در نظر گرفته شود. (آقای رحیم)

قبل از قوی شدن هم باید در رابطه با افغانستان کار و ادای مسؤلیت کنیم (آقای شیرزاد)

از موقعیتهائی مانند زلزله باید برای اعتمادسازی استفاده شود. فاروباید به خواست نهاد ها توجه کند (آقای زمانی).

کار جمعی داخلی براساس اساسنامه و کار جمعی با نهاد های دیگربعد از تفاهم و توافق بالای معیار ها (آقای سروش)

فارو نهاد هماهنگ کننده است و متکی بر نهاد های عضومیباشد. فعال شدن و مسؤلیت پذیری نهاد ها در برابر فارو میتواند به  احیای روحیهٔ همکاری و تقویت فارو بیانجامد (فقیری).

موضعگیری ها در ارتباط افغانستان باید واضح باشد (لعلی).

احساس خستگی و یأس بر روشنفکرانی که عمری سیاست کرده اند ونتیجه آن عقب رفتن جامعه است، غلبه کرده.
وضع فارو بهتر از سایرنهادهاست. فارو نهاد جا افتاده است، با تغیراتی به تقویت آن بپردازیم. 

بعد ازختم جمعبندی آقای دلیری خواستارنظرحضار درمورد جمعبندی شد. آقای فقیری ابراز نمود که نظرات مطرح شده توسط نمایندگان نهاد ها را هیأت مدیره ارزیابی نموده و در پرتو آن تصامیمی را اتخاذ خواهد کرد.

در اخیرآقای دلیری ازاشتراک کنندگان این سمینارابراز تشکرنموده وگفت شما با سهم فعال تان در این سمیناربه فارو در فهم نظرات تان کمک کردید واین سمینار را یگ گام مهم برای اصلاح شیوهٔ کاری در فارو و خدمت بیشتر توسط این نهاد به افغانهای مقیم اروپا و افغانستان خواند.

گزارشگر: بانوملکه هاشمی
سایت فارو، صفحه فیسبوک فارو و کانال انستاگرام فارو را دنبال کرده و به دوستان خود معرفی کنند.

داونلود گزارش بصورت پی دی اف

کلیپ مختصری از سمینار

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *