گزارش خبری مجمع عمومی مؤرخ ۲۵ سپتمبر ۲۰۲۲

گزارش خبری مجمع عمومی مؤرخ ۲۵ سپتمبر ۲۰۲۲

مطابق به اصول مندرجه در اساسنامهٔ فارو اجلاس سال ۲۰۲۲ مجمع عمومی این فدراسیون بتاریخ ۲۵ ماه سپتمبر ۲۰۲۲ ساعت ۱۴.۰۰ (دو بعد از ظهر) بوقت اروپای مرکزی بطور زنده در تالار کابل کوزین شهر هوفد دورپ هالند و در عین حال بصورت آنلاین از طریق زوم (به علت مشکلات تخنیکی با نیم ساعت تاْخیر) برای اعضای  که خارج از هالند زندگی میکنند و یا بنا به معاذیر صحی در مجمع لایف حضوری اشتراک کرده نمی توانند دایر گردید.
در این مجمع که تعداد دعوت شدگان در جمع ۶۴ نفر بودند ۴۷ نفر (حضوری و از طریق فضای مجازی)  حضور داشتند و ۴ نفر هم به دیگر افراد وکالت داده بودند. (در واقع مجمع با ۵۱ حق رای برگزار شد.)

اجندای مجمع عمومی فارو ۲۰۲۲

افتتاح جلسه توسط خانم لونا ولی رئیس فارو
ارائهٔ گزارش اجراات هیأت مدیرهٔ فارو و کمیسیون های کاری تحت رهبری آن از ماه فبروری ۲۰۲۱ تا سپتمبر ۲۰۲۲ و ارائهٔ پلان کاری هیأت مدیره و کمسیونها توسط محترم علی دلیری منشی فارو.
ارائهٔ گزارش مالی فارو توسط محترم انجینیر شیرزاد، مسؤل مالی فارو.
سوالات احتمالی
انتخاب اعضای جدید و یا تمدید اعضای هیأت مدیره که دورهٔ  خدمت شان مطابق به اساسنامه تکمیل شده است.
صحبت های شرکت کنندگان
انتخاب تاریخ مجمع عمومی بعدی
صرف شام

ابتدا آقای علی دلیری از قاضی صاحب احمد راتب فقیری سوال کرد که آیا اعضای حاضر به حد نصاب هستند یا خیر؟ پس از تایید اینکه جمع اعضای حاضر (حضوری و آنلاین) به حد نصاب هستند آقای دلیری رسمیت جلسه را اعلام و بعد از پخش یک آهنگ میهنی آقای دلیری از محترمه بانو لونا ولی خواهش کرد تا جلسه را رسماْ افتتاح نمایند و به این ترتیب جلسه رسمیت یافت.

بعداْ ایشان اظهار داشتند طوریکه اطلاع دارید منظور از تشکیل مجمع عمومی فارو ارائه گزارشات کمیته های مختلف فارو و انتخاب اعضای جدید هیات مدیره فارو می باشد. در مجامع رسم برآن است که گزارش و مصوبات مجمع قبلی هم به غور گذاشته شده و تصویب میشود. گزارش و مصوبات مجمع قبلی که در سال گذشته به دوستان ارسال شده بود در سایت فارو آنلاین است. دوستان اگر مطالعه نکرده باشند و یا فراموش کرده باشند هنوز هم فرصت دارند که مطالعه نمایند.
بعدا از آن راجع به چگونگی برگزاری مجمع عمومی توضیحات ارائه گردید.
پس از افتتاحیه جلسه توسط محترمه خانم لونا ولی رئیس هیاْت مدیره فارو  بعد از بحث کوتاه راجع به فرق گزارش و پروتوکل گزارش مجمع قبلی مورخ دوازدهم دسامبر ۲۰۲۰ و مصوبات مجمع عمومی مورخ ۲۴ جنوری ۲۰۲۱ به تصویب رسید.

علی دلیری طی یک پرزنتیشن گزارش از فعالیت های کمیسیون های مختلف فارو را خدمت حضار ارائه نموده و سپس پلان کاری سال آینده کمیسیون های مختلف فارو را به سمع حاضرین رساندند.

محترم انجینیر احمد شیرزاد گزارش مالی سال گذشته فارو را به سمع حاضرین رساندند و در پایان گزارش خود ضمن اظهار خوشی از مدت ایفای وظیفه خویش در هیاْت مدیره فارو از عضویت در هیات مدیره استعفا داده و آمادگی خود را در سمع گرفتن فعال در کمیته های مختلف فارو را اعلان نمودند.

گزارش اجراات هیأت مدیرهٔ فارو و کمیسیون های کاری تحت رهبری آن از ماه فبروری ۲۰۲۱ تا سپتمبر ۲۰۲۲ ، پلان کاری هیأت مدیره و کمسیونها در سال آینده و همچنین گزارش مالی فارو به تصویب مجمع عمومی رسید.در این قسمت اعضای فارو بالترتیب محترم آقای محمد شاه فرهود،  محترمه بانو منیژه نادری، محترم آقای صبورزمانی، و از داخل تالارمحترم سروش، محترم حمید شیرزاد ، محترمه سهیلاغنی، محترمه خانم ملکه هاشمی ودر اخیر پروفسور میمنه گی خواهان صحبت شدند و با ابراز نظرات انتقادی، اصلاحی و تکمیملی کارکرد ها و میتود کار هیأت مدیره طی ساالهای گذشته و بخصوص سال ۲۰۲۱-۲۰۲۲ را مورد بررسی قرار داده وبرای آینده پیشنهاداتی ارائه نمودند.

در این بخش تنظیم جلسه به کمیته انتخابات واگذار گردید که مسئولیت آن به عهده داکتر ویس جلالزاده بود.
ابتدا محترم ویس جلالزاده معلومات چند از تاریخچه انتخابات فارو ارائه نموده و حاضرین را در جریان چگونگی پروسه تدارک انتخابات قرار دادند.  دوره کاری اعضای سابقه دار و فعال فارو بانو لونا ولی و آقای علی دلیری تکمیل گردیده بود و محترم انجینیر شیرزاد و محترمه پلوشه یمین از ادامه کار به عنوان هیاْت مدیره فارو انصراف داده و کنار گیری کردند. حق و امتیاز اعضای باقیمانده هیات مدیره کنونی فارو در دوره سال جدید ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ محفوظ میباشد.
کاندید ها برای عضویت در هیاْت مدیره فارو عبارت بودند از: محترمه ملکه هاشمی، محترم غلام محمد یاری، محترم نصیر رحیم  و محترم علی دلیری.
بعداً از حاضرین و شرکت کنندگان أنلاین سوال شد که آیا میخواهند بطور دسته جمعی اعضای جدید هیاْت مدیره را انتخاب کنند و یا راْی گیری برای هر کاندید بصورت جداگانه؟
از آنجا که تعداد کاندیدا ها مساوی بود به تعداد نیاز در هیاْت مدیره، کاندید ها یعنی محترمه ملکه هاشمی، محترم غلام محمد یاری، محترم علی دلیری و محترم نصیر رحیم بصورت جمعی به اتفاق آرا انتخاب گردیدند.

سپس محترم داکتر ویس جلال زاده دو طرح جدید را به مجمع عمومی پیشنهاد نمودند. طرح اول ایجاد دو عضو علی البدل‌ در کنار ۹ عضو اصلی هیات مدیره. این دو عضو برای کسب تجربه  وارد هیات مدیره  شده ولی  موظف به اشتراک در همه‌ جلسات هیات مدیره نمی باشند. ولی اگر رئیس فارو شرکت شان را ضروری  بداند  در آن صورت شرکت  آن دو الزامی می باشد. این دو عضوعلی البدل از همان حقوقی برخوردارند که اساسنامه فارو برای اعضای اصلی هیات مدیره تعیین نموده است. افراد زیر به عنوان اعضای علی البدل در هیات مدیره فارو انتخاب گردیدند:

بانو فرشته ضیایی 

محترم عبدالوحید احمدی

طرح دوم ایجاد شورای مشورتی است. مطابق به این طرح شورا از چند تن از بزرگان متجرب و سابقه دار فارو تشکیل میگردد تا در موارد  لازم، به هیات مدیره فارو نظر مشورتی بدهند. هیأت مدیره به نظر شورای مشورتی توجه خاص مبزول میدارد اما ملزوم به پذیرش آن نیست. این شورا صلاحیت اجرایی و تصمیم گیری را ندارند.

هر دو طرح بالا توسط مجمع عمومی  به اتفاق آرا  به  تصویب رسید .

اعضای شورای مشورتی به زودی تعیین وترکیب این شورا به اطلاع دوستان رسانیده  می‌شود. 

تقدیر ازاعضای قبلی هیأت مدیره که دورهٔ خدمت شان به پایان رسیده ویا خود از ادامهٔ کار انصراف نمودند، بخش دیگری از برنامه بود. محترمه نجلا واسعی سابق رئیسه فارو و محترمه ملکه هاشمی به نمایندگی ازاعضا و هواداران فارو ازمحترمه لونا ولی،  محترمه پلوشه یمین و محترم انجینیر شیرزاد بخاطرخدمات ارشمند شان به فارو در دورهٔ عضویت شان در هیأت مدیرهٔ فاروابراز تشکر و سپاس نموده و با تقدیم دسته های گل از ایشان قدردانی گردید.
در پایان محترمه پروین سرابی از طرف اعضای شرکت کننده در مجمع ازمسؤل کمیته اتنخابات آقای ویس جلالزاده و اعضای این کمیته محترم پروفیسور میمنه گی  و محترمه نجلا واسعی تشکر و قدردانی نمودند. ایشان همچنین ازمحترم علی دلیری بخاطر گردانندگی خوب و از همکاران تخنیکی شان میترا جان و همکار دیگری که زحمت عکسبرداری و فلمبرداری را میکشیدند، ازآقای نصیر رحیم بخاطر دراختیار گذاشتن افتخاری تالارجلسه و ازمحترم قطب الله احمدی بخاطرتدارک غذا برای حاضرین مجمع عمومی به مصرف خودشان مراتب قدردانی و سپاس خویش را با تقدیم دسته های گل ابراز و از زحمات شان تشکرو امتنان کردند.

مراسم رسمی مجمع عمومی سال ۲۰۲۲ به ساعت ۱۹.۴۸ (هفت و چهل و هشت دقیقه) پایان یافت. سپس اعضا، ساعتی به صرف غذا و صحبت های دوستانه پرداختند.

لیست کامل اعضای هیات مدیره جدید به شرح ذیل است:

محترمه ملکه هاشمی (مدت انجام وظیفه دو سال)

محترم غلام محمد یاری (مدت انجام وظیفه دو سال)

محترم نصیر رحیم (مدت انجام وظیفه دو سال)

محترم علی دلیری (مدت انجام وظیفه دو سال)

محترمه رویا قادر (مدت باقیماندهٔ انجام وظیفه یک سال)

محترم احمد راتب فقیری (مدت باقیماندهٔ انجام وظیفه یک سال)

محترم محمد شاه فرهود (مدت باقیماندهٔ انجام وظیفه یک سال)

محترم شعیب لعلی (مدت باقیماندهٔ انجام وظیفه یک سال)

محترم عمر قریشی (مدت باقیماندهٔ انجام وظیفه یک سال)

اعضای علی البدل:

محترمه فرشته ضیائی (مدت انجام وظیفه دو سال)

محترم عبدالوحید احمدی (مدت انجام وظیفه دو سال)

جهت دیدن پرزنتیشن گزارش از فعالیت ها و پلان کاری کمیسیون های مختلف فارو اینجا اشاره نمایید.