کنفرانس اروپایی «داعش در افغانستان»

«داعش در افغانستان»
کنفرانس اروپایی
۱۲ دسمبر ۲۰۱۵، هالند
به ابتکار «فارو» (فدراسیون سازمانهای پناهنده گان افغان در اروپا)
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1502313450073490.1073741841.1502276553410513&type=3]