کنفرانس آنلاین بین المللی به خاطر اعتراض برکشتار های دوامدار

فراخوان برای اشتراک در کنفرانس آنلاین بین المللی به خاطر اعتراض بر کشتار های دوامدار، منجمله قتل خبرنگاران در افغانستان

سالهاست که قتل مردم بیگناه افغانستان به شیوه های مخلتف به دست طالبان، داعش، گروه حقانی، جهادیها، مافیای دولتی و سایر گروههای تروریستی و بمباردمان های کور متجاوزین کشته می شوند. بعد از “توافقنامۀ صلح امریکا با طالبان” در فبروری 2020، کشتار ها توسط این باندهای پرورش یافتۀ پاکستان به کمک قطر، عربستان سعودی و سایر مداخله گران به اوج خود رسیده‌ و سرزمین ما در گرو تروریسم بین‌ المللی در آمده. از دهها سال به این طرف امنیت در افغانستان از میان رفته و بسیاری اقشار و طبقات مختلف اجتماعی در خون و آتش کشانیده شده اند. حتی طفلی که هنوز به دنیا نیامده، به قتل می رسد و با مادرش یک جا به گورستان فرستاده می شود. باند های تروریستی و همه کشور های تروریست پرور در جنگ های نیابتی شان در افغانستان باهم در تقویۀ تروریسم سهیم می باشند.

یک عده کشورهای خارجی همه امکانات مالی، نظامی، اخلاقی و سیاسی طالبان را فراهم کرده و تعهد نموده اند تا آنها را بر اریکه قدرت بنشانند و یا سهیم سازند. مذاکرات صلح دوحه نیز در خدمت همین سیاست های مزورانه قرار دارد. این بار کشور های به اصطلاح “مدافع حقوق بشر” و “مدافع صلح و امنیت در افغانستان” منافع شان را در به قدرت رساندن طالبان می بینند که زلمی خلیل زاد به نمایندگی از امریکا نیز برای پیاده نمودن سناریوی متجاوزان یک بار دیگر وارد بازار تروریسم پروری شد. بخصوص پاکستان که نتنها مستقیم در غارت چند بعدی و ناامنی کشورما سهم فعال دارد، بلکه برای رویاروئی با هند از افغانستان حد اکثر استفاده را خواهد کرد.

علاوه بر کشتار های دوامدار با انتحار و انفجار، ازچندی بدینسو یک عده افراد بی دفاع توسط گروههای مختلف تروریستی به شکل مرموز با شیوه های جدید جنگی در افغانستان ترور می شوند. و این عمدتاً ناشی از آنست که طالبان در خزان سال 2020 در جنگهای جبهه ئی برای تسلط بر شهر ها در ولایات هلمند، قندهار، ارزگان و بدخشان شکستهای فاحشی خوردند. آنگاه تکتیکهای جنگی خود را به امر سازمان استخباراتی نظامی پاکستان (ISI) تغییر دادند. چنانکه مرکز فرماندهی طالبان یعنی شورای پشاور به تروریست های خود هدایت داد تا در دسته های سه نفره و چهار نفره تقسیم شوند و بدون آنکه از همدیگر اطلاع داشته باشند، به قتل افراد سر شناس جامعه، خبرنگاران و کارمندان رسانه ها بپردازند.

عده ای از این قاتلان که دستگیر شده اند، به این تغییر تاکتیک تروریستان اقرار نموده و در نتیجۀ این تغییر در تاکتیک جنگی، در پهلوی قتل صد ها شهروند کشور که توسط حملات انتحاری و انفجاری صورت گرفته، تنها در عرض کمتر از دو ماه، چندین خبرنگار نیز هدفمندانه از جانب گروههای تروریستی به قتل رسیده اند، به گونۀ مثال:

محل قتل تاریخ قتل جای کار نام شماره
کابل 2020.11.07 طلوع، د افغانستان بانک یما سیاوش 1
هلمند 2020.11.12 رادیوی آزادی الیاس داعی 2
ننگرهار 2020.12.10 تلویزیون انیکاس ملاله میوند 3
کابل 2020.12.10 تلویزیون آریانا فردین امینی 4
غزنی 2020.12.21 الجزیره رحمت الله نیکزاد 5
غور 2021.01.01 رادیوی محلی غور بسم الله عادل 6

منظور طالبان و سایر تروریستان از این همه خونریزی و قتل بیگناهان اینست تا دولت را که با خواسته های مردم در تضاد قرار دارد، زیر فشار قرار دهند، با امید آنکه در چانه زنیهای سیاسی در مذاکرات صلح دوحه امتیاز به دست آورند. سؤال درینجاست که چرا طالبان و سایر گروههای تروریستی، خبرنگاران و کارمندان رسانه ها را به قتل می رسانند؟ دلیل اصلی طالبان و سایر گروههای تروریستی اینست تا خبرنگاران جرأت نکنند که از جنایات روزمرۀ آنها به مردم گزارش دهند. جنایات این گروهها تنها در ویران کردن پل و پلچک، راه و مکتب، لینهای انتقال برق، بند و انهار و تأسیات عام المنفعه که همه دارائیهای مردم اند، خلاصه نشده، بلکه با ایجاد ترس و رعب، وحشت و خونریزی، دُره و قمچین، کیبل و چوب تر، می خواهند که مردم را مطیع خود سازند و جلو هر نوع اعتراض را بگیرند.

جنایات طالبان و دسته های تروریستی از یک طرف و بیکفایتی دولت در حفظ امنیت جان مردم، فساد و حاکمیت مافیائی از طرف دیگر، کشور ما را جزء خطرناکترین کشورهای جهان برای خبرنگاران، رسانه ها و مردم مبدل ساخته اند.

این گروهها نمی دانند که با چنین حرکات تروریستی نه تنها موفقیتی به دست نمی آورند، بلکه نفرت و انزجار مردم از این گروههای خونریز و آدم کش هر روز بیشتر می شود. و در عصر تکنالوژی معلوماتی، جنایات روزمرۀ آنها از انظار مردم نهان نمی ماند و خبرنگاران در دورترین نقاط کشور، پرده ازین جنایات افراط گرایان اسلامی بر می دارند.

ازین لحاظ، جمعی از انجمن ها و نهادهائی که در اروپا فعالیت دارند با عده ای از شخصیتهای مستقل افغانی و سرشناسان اروپائی به تاریخ 17 جنوری 2021 یک کنفرانس بین المللی را از طریق zoom به گونۀ مجازی[1] برگزار می کنند. هدف این کنفرانس تقبیح اعمال جنایتکارانۀ طالبان و سایر گروههای تروریستی در رابطه با قتل خبرنگاران، مردمان بیگناه، اعتراض به بیکفایتی دولت در عدم تأمین امنیت جان مردم و رساندن آواز آنها به گوش جهانیان، منجمله نهاد های بین المللی خبرنگاران است. علاوه بر این تأمین ارتباط با مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر، جامعۀ روشنفکری و جوانان افغانستان می باشد تا در برابر این جنایتکاران دژ واحدی را به میان آورند تا بیشتر ازین مردم کشته نشوند و خبرنگاران و مراکز علمی و تحصیلی که چشم و چراغ کشور اند، از بین نروند و اصل آزادی بیان و اندیشه پا برجا بماند.

از همه عزیزانی که در این کنفرانس مجازی اشتراک می نمایند، تقاضا می گردد تا به روز یکشنبه، تاریخ 17 جنوری ساعت 12:30 به وقت برلین با این لینک zoom اجازۀ ورود را حاصل نمایند. (یادداشت: این لینک روز 17 جنوری قبل از ساعت 12:30 فعال نمی باشد).

جهت ورود به سالون کنفرانس لطفاْ اینجا اشاره نمایید

کسانی که به پروگرام zoom دسترس ندارند، می توانند آنرا از انترنت (www.zoom.us) داونلود نمایند.

نمایندگان اتحادیه ها می توانند در این کنفرانس به نمایندگی از نهادهای خویش سخنرانی کنند. در اخیر کنفرانس، گزارشی تهیه و یک قطعنامه به تصویب می رسد تا به رسانه های ملی و بین المللی فرستاده شود. بر علاوه، قضیۀ قتل و کشتار خبرنگاران توسط گروههای تروریستی به مراجع بین المللی فرستاده خواهد شد.

کمیتۀ تدارک کنفرانس

خانۀ فرهنگ برلین

خانۀ فرهنگ هامبورگ

فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو)

هواخواهان حزب همبستگی افغانستان در اروپا

جنبش زنان افغانستان

فدراسیون سازمانها پناهندگان افغان در هالند (فافون)

مرکز تحقیقات علوم اجتماعی در فرانسه

انجمن زنان افغان در برلین

و یک تعداد اتحادیه های دیگر.

شماره های تماس:

هالند: 0031642352255

فرانسه: 0033760670311

آلمان: 004916096848932

پاریس، 12 جنوری 2021


[1] به خاطر شیوع کرونا مظاهرات اجازه داده نمی شود