پیام تسلیت

پیام تسلیت

فدراسیون سازمانهای افغانهای مقیم اروپا (فارو)

۱۷/۲/۲۰۲۳

هیأت مدیره فدراسیون فدراسیون سازمانهای افغانهای مقیم اروپا (فارو) به نمایندگی ازنهاد ها و شخصیتهای مستقل عضو خویش، درگذشتِ خانم نادری، مادرمهربان و معلمی ورزیده که هزاران کودک افغانستان را با زیورعلم آراسته ساخت، به همه بازماندگانش، بخصوص بانو منیژه نادری که خدمات فرهنگی اش در اروپا بر هیچکس پوشیده نیست و دامادش آقای عتیق فقیری و نواسه های عزیز اش تسلیت میگوئیم. روح مرحومه شاد و یاد شان گرامی باد!

هیأت مدیره فدراسیون سازمانهای افغانهای مقیم اروپا (فارو )

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *