پیام تسلیت بمناسبت درگذشت مرحوم محقق علی توفیق

پیام تسلیت

بازگشت همه بسوی اوست!

بیست و چهارم جون ۲۰۲۴

خبر وفات نابهنگام دوست عزیز و همکار گرامی ما محقق علی توفیق برای ما همکارانش واقعأ تکاندهنده بود. مرحوم علی توفیق انسان فهیم، آرام، بی ادعا، استوارو دلسوزوطن بود. وی درساحهٔ مسلکی اش یعنی باستان شناسی خدمات تحقیقی زیادی برای میهن اش، افغانستان نموده و درمحیط هجرت در هالند، مصدرخدمات اجتماعی و فرهنگی فراوانی به جامعهٔ افغانهای مقیم هالند و اروپا از طریق سهمگیری فعال در فعالیتهای فدراسیون پناهندگان افغان در هالند (فافون) وفدراسیون سازمانهای افغانهای مقیم اروپا (فارو) شده است.

بدینوسیله ازنام همه نهاد های عضو و فعالین فارو، این غم بزرگ و این ضایعهٔ علمی را  به خانم محترمهٔ محقق توفیق، فرزندان شان وسایر اعضای خانواده، بخصوص همکار عزیز ما آقای کاظمی تسلیت گفته برای مرحوم توفیق، از خداوند، بهشت برین استدعا میکنیم.  روح شان شاد و یاد شان گرامی باد

«هیأت مدیرهٔ فارو»

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *