نامه به دفتر رئیس خدمات اقدام خارجی اتحادیه اروپا

دنهاگ، ۸ جنوری ۲۰۲۴

به:

اتحادیه اروپا

قابل توجهٔ: دفتر فوق العادهٔ جناب آقای ژوزپ بورل-فونتلز رئیس خدمات اقدام خارجی اتحادیه اروپا

موضوع: تقاضای فوری اقدامات فعال شما برای جلوگیری ازندانی شدن و  نقض حقوق برابر زنان و دختران افغانستان

جناب آقای ژوزپ بورل-فونتلز رئیس خدمات اقدام خارجی اتحادیه اروپا،

من این نامه را با نگرانی و فوریت شدید در مورد وضعیت نگران‌کننده در کابل و برخی شهر های دیگرمی‌نویسم، جایی که دولت طالبان به دختران و زنان در جاده ‌ها حمله کرده و آنها را به اتهام عدم رعایت محدودیت‌های دلخواه و ستم‌آمیزی که طالبان بر لباس‌های آن‌ها تحمیل کرده است، زندانی میسازد. گزارش‌ها نشان می‌دهند که ادارهٔ امر بالمعروف طالبان در افغانستان به شدت تفسیر خود از حجاب اسلامی را اجرا کرده و دست به بازداشت وحشیانه و حبس دسته‌جمعی زنان ازبرخی مناطق کابل و شهر نیلی دایکندی زده اند.

اقدامات طالبان که بطور خاص زنان را بر اساس انتخاب لباس ونوع حجاب ‌شان هدف قرار داده‌اند، نه تنها نقض حقوق بنیادین انسانی هستند، بلکه نقض روشن اصول برابری، آزادی، کرامت انسانی و عزت شان نیز می‌باشند. این موارد، جایی که زنان به اتهام عدم رعایت شرایط تعیین‌شده ایدئولوژیک طالبانی برای حجاب توسط آنها بازداشت می‌شوند، تخلف صریح از آزادی‌های فردی را نشان می‌دهند و با ارزش‌هایی که توسط جامعه بین‌المللی از جمله اتحادیه اروپا حمایت می‌شوند، در تضاد مستقیم است.

ما، نهاد ‌های عضو فدراسیون سازمان های افغانهای مقیم اروپا، به نمایندگی از دیاسپورای افغان وسایر شهروندان افغانستان، نگرانی عمیق خود و ناراحتی خود را از عدم واکنش جدی توسط نهادهای اتحادیه اروپا و دولت‌های اروپایی در پاسخ به این موارد تکان دهندهٔ نقض‌ حقوق بشر بیان می‌کنیم. اتحادیه اروپا به عنوان یک مدافع شهیرحقوق بشر و آزادی‌های اساسی، نباید به سلب آزادی و نقض کرامت انسانی زنان و دختران افغان بی‌تفاوت باقی بماند.

اتحادیه اروپا از دهه ها بدینسو نقش حیاتی در حمایت از حقوق بشر در سراسر جهان داشته است و ضروری است که در مقابل بحران کنونی در برابرزنان افغان، این نقش را ایفا کند. ما از نهادهای اتحادیه اروپا و دولت‌های اروپایی تقاضا داریم که بر اقدامات فوری و محکم آتی جهت رفع این موارد اقدام نمایند:

۱- محکومیت نقض حقوق بشر: اعتراض علیه اقدامات طالبان مبنی بر دستگیری جمعی زنان به بهانهٔ عدم رعایت حجاب و مطالبهٔ جدی پایان فوری دستگیری ها ونقض‌ حقوق مدنی وبشری آنها،

۲- فشار دیپلماتیک: استفاده از مسیرهای دیپلماتیک برای تحت فشار قراردادن حاکمیت طالبان و ترغیب آن‌ها به احترام به حقوق بشر و آزادی‌های همه شهروندان افغان، به خصوص زنان و دختران،

۳- همکاری بین‌المللی: همکاری با جامعه بین‌المللی جهت هماهنگی در تلاش‌ها برای مقابله با وضعیت نابسامان حقوق بشر در افغانستان،

۴- کمک‌های انسانی: حمایت از سازمان‌ها و فعالیت‌های محلی که در حفاظت و تقویت استقلال اقتصادی زنان و نقش اجتماعی دختران در افغانستان فعالیت می‌کنند،

۵- نظارت و گزارش‌دهی: ایجاد مکانیسم‌ها برای نظارت و گزارش درباره اقدامات طالبان که درجهت حذف زنان از زندگی اجتماعی صورت میگیرد و سایرموارد نقض‌ حقوق بشر در حال انجام در افغانستان، با تضمین شفافیت و مسئولیت‌پذیری.

سکوت اتحادیه اروپا و دولت‌های اروپایی در مقابل فجایع اخیربرای دیاسپورای افغان و زنانی که در داخل افغانستان زندگی می‌کنند، قابل قبول نیست. ما شما را ترغیب می‌کنیم که برای حفظ اصول عدالت، برابری و انسانیت اقدام فوری و قاطع نمایید.

از توجه شما به این موضوع عاجل متشکریم. ما منتظریم تا اتحادیه اروپا در مقابله با موارد فوق الذکرنقض‌ حقوق بشر در افغانستان نقش قاطعی ایفا کند.

با احترام

علی دلیری
رئیس فدراسیون سازمانهای افغانهای مقیم اروپا

دانلود ترجمه دری بصورت پی دی اف

Download Original document دانلود نامه اصلی به زبان انگلیسی

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *