ملت آزاده پرور افغان

ملت آزاده پرور افغان!
تو آزاده یی و برای آزادگی به پا خیز ، آزاده را نشاید ها  و نباید ها داغ ننگین اسارت است.
روز ۱۱ سپتامبربه ساعت ۲ بعد از ظهربه موزیم پلین امستردام بیا تا در مظاهره شیپور گلوی خفه شده یی مادر وطنت شوی !
بیا و درس عبرت آزادگی افغانی را به تجاوزگران امریکا و پاکستان و‌ طالبان ده!
بیا و لکه ننگ بقدرت رساندن مجدد طالبان  را که غیرت، ننگ و قلب هر هموطنت را پاکستان داغدار کرده است از جبین شرافتت بزدای!
بیا و خورشید آزادی را از پشت کوه بردگی بیرون آر!

سکوت ما بردگی و بربادی ماست!!!
همت و مبارزه ما نجات و آزادی ماست!!!

نوت : در این مظاهره ملی مقتضی فقط بیرق سه رنگ ملی را که ضامن وحدت ماست بر می افرازیم. لذا از بلند کردن  لوگو‌ ها و بیرق های سیاسی و حزبی جداً خود داری میکنیم.