فراخوان ملی

فراخوان ملی

پانزده اگست ۲۰۲۱

هموطنان گرامی مقیم خارج،

فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو) شما را فرامیخواند تا بتاریخ ۱۱ سپتمبر ۲۰۲۱ ، یکصدا و هماهنگ علیه عاملین اصلی بحران بشری، سیاسی و حقوق بشری که به مقتضای منافع استراتیزیک امریکا، توسط پاکستان برمردم افغانستان تحمیل شده، در هر جائی که هستید، دست به تظاهرات اعتراضی بزنید!

آنچه طی چند هفتهٔ اخیر در کشور ما اتفاق می افتد عبارت است از تراژیدی یزرگ انسانی و تبدیل شدن خطربالقوه ای که همه حقوق و آزادی های افغانهای داخل کشور را تهدید میکرد، به یک خطر بالفعل ومسلط.

در حالیکه مردم ما در آتش جنگ و بی خانمانی ناشی از آن میسوزند و میلیونها افغان در سوگ حقوق و آزادی های شان نشسته اند، برخی از به اصطلاح افغانستان شناسان میکوشند دررسانه های غربی، برای توجیه ناکامی های دیپلماتیک، سیاسی و استخباراتی و خروج بدون قید وشرط دولت های شان چنین وانمود کنند که اکثریت مردم افغانستان مواضع فکری مشابه با طالبان دارند و با بقدرت رسیدن آنها مشکلی ندارند. این یک ذهنیت سازی منفی در مورد مردم افغانستان است. ما افغانهای مقیم اروپا وظیفهٔ اخلاقی و ملی داریم تا صدای مردم ترقیخواه و آزادیخواه خود را به گوش جهانیان برسانیم. 

بیائید  بتاریخ ۱۱ سپتمبر، روزی که حوادث دو دههٔ اخیرافغانستان با آن گره خورده است، همراه با نیروی های ضد جنگ و آنعده مردم اروپا که  افغانستان را دوست دارند، همزمان در شهر های مختلف اروپا دست به تظاهرات یزنیم.  تا حال نهاد های افغانی درشهر های دنهاخ و امستردام (هالند)، برلین، هامبورگ و هانوور (آلمان)، لندن (انگلستان)، استکهلم، مالمو وگوتنبرگ (سویدن)، اوسلو (ناروی) ابراز آمادگی برای میزبانی تظاهرات در  این روزدر شهر های خود کرده اند. همه افغانها، دوست داران افغانستان و فعالین حقوق بشر را فرا میخوانیم تا با کنار گذاشتن همه ملاحظات دیگر ، دست بکارشده میزبان همچو تظاهرات در این روز در شهرخود شده و یا درنزدیکترین تظاهرات اشتراک کنند. برای معلومات و هماهنگی به نشانی مندرج ذیل این صفحه تماس بگیرید.

تاریخ تظاهرات: ۱۱ سپتمبر۲۰۲۱

وقت: از ساعت ۲ بعد از ظهر تا ۵ عصر

عند الموقع فراخوان دومی با جزئیات بیشترعنوانی هموطنان عزیز ما منتشر خواهد شد

کمیتهٔ اجرائیهٔ فارو