فراخوان تظاهرات در پشتیبانی از شهدا و زخمیهای مرکز کاج

فراخوان تظاهرات در پشتیبانی از شهدا و زخمیهای مرکز کاج

متعاقب حملهٔ انتحاری جنایتکارانه بر مرکز آموزشی کاج، اعتراضات وسیع افغانهای مقیم داخل و خارج بر عاملین این جنایت نا بخشودنی در اشکال مختلف اوج گرفت. فدراسیون سازمانهای افغانهای مقیم اروپا (فارو) با پخش همگانی اعلامیه ای در دفاع از قربانیان این حمله و حملات  مشابه موضع گرفته و با محکوم نمودن گروه طالبان بخاطر ناکامی درجلوگیری از این نوع فجایع و فقدان آرادهٔ لازمه برای دستگیری و مجازات عاملین آن، خواستار توقف حملاتی که انگیزهٔ آن نسل کشی هزاره ها به خاطر نژاد یا مذهب شان میباشد، گردید. (این موضعگیری فارو را در پُست های متعدد این فدراسیون در فیسبوک و تویتر رسمی آن نیز میتوان دید).

اخیراً فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در هالند (فافون) به هدف براه اندازی تظاهرات وسیع در پشتیبانی از شهدا و زخمیهای مرکز آموزشی کاج و بازماندگان شان و پافشاری برخاتمه دادن به کشتار هزاره ها و سایر افراد ملکی درکشورما، در خواستی برای اخذ موافقت به پولیس امستردام داد. ازپیام شاروالی امستردام بر می آید، که نهاد افغانی دیگری قبل از ما چنین در خواستی برای تظاهرات در عین روز با عین خواستها داده است.  فدراسیون افغانها در هالند با استقبال از این ابتکار هموطنان دیگر همه آنانی را که دل های شان برای شهدای گلگون کفن و زخمیهای مرکز کاج می تپد و خواستار پایان دادن به قتل و کشتار غیر نظامیان بخصوص خواهران و برادران هزارهٔ ما میباشند، فرامیخوانیم تا در تظاهرات بعد از ظهر یکشنبه ۱۶ اکتوبر در«دام» امستردام فعالانه شرکت کنن

یکشنبه ۱۶ اکتوبر میدان دام آمستردام از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ (ساعت چهار بعد از ظهر تا ساعت هشت شب)

پیروزی ما در وحدت ماست

FAVON و FAROE هیأت مدیرهٔ