فراخوان برای اشتراک درکنفرانس آنلاین فارو

اشتراک درکنفرانس آنلاین  فارو

عنوان کنفرانس:

مروری بر تحولات اخیر و ضرورت اتحاد و همبستگی افغانهای مقیم اروپا

(در بیست سالگی فارو)

شنبه هفتم نوامبر ۲۰۲۰ ازساعت ۱۳:۳۰بعد از ظهر

دوست عزیز، هموطن گرامی

بدینوسیله شما را فرا میخوانیم تا با شرکت و حضورگرم خویش در کنفرانس آنلاین امسال فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو) برگرمی بحث ها در این کنفرانس بیافزائید .

فدراسیون سازمان های پناهندگان افغان در اروپا، در یک کنفرانس بین المللی سال ۲۰۰۰ در هالند تأسیس گردید، هرسال کنفرانسهای در رابطه با موضوعات مهم کشور و جامعه پناهندگان و افغانهای مقیم اروپا دایر مینماید، متاسفانه گسترش مرض کوید ۱۹ باعث شد تا امسال کنفرانس فارو بنا بر مقررات فاصله اجتماعی بگونهٔ حضوری برگزار شده نتواند و تجلیل از ۲۰ سالگی فارو به سال آینده موکول شود. و اما کنفرانس سال ۲۰۲۰ بشکل غیر حضوری (آنلاین) برگزار میگردد و بنا به حکم انکشافات اوضاع در افغانستان موضوع این کنفرانس مروری بر تحولات اخیر، ضرورت اتحاد وهمبستگی افغانهای مقیم اروپا” است.

در بیست و مین کنفرانس سالانه فارو نیز دانشمندان وشخصیتهای متجرب افغان ازافغانستان واروپا و نمایندگان انجمنهای عضو فارو و شخصیتهای مستقل ملی اشتراک میکنند. معلومات در مورد این سخنرانان را از طریق لینک ویدیوی معلوماتی مندرج در ذیل این صفحه دریافت کرده میتوانید. همچنان زمینه بحث و سوالات سایر اشتراک کنندگان نیز فراهم شده است. اشتراک کنندگان می توانند با شریک ساختن افکار خود، زمینه را برای ارائۀ راه های برون رفت از بحران و معضلات  فرا روی کشور، راه های اتحاد بیشتر افغانهای مقیم اروپا و وظایف آنها در قبال وضع جاری افغانستان را در اوضاع پیشرو فراهم سازند.  

فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو)

برای ثبت نام در کنفرانس لطفاً اینجا اشاره نمایید

فلم معلوماتی در مورد سخنرانان کنفرانس