سمندر غوریانی، سابق استاد فلسفه درپوهنتون کابل درمحیط غربت درگذشت

سمندر غوریانی، سابق استاد فلسفه درپوهنتون کابل درمحیط غربت درگذشت!

از درگذشت او مدت کمی میگذرد، بتاریخ ۳ جدی ۱۴۰۰ بستگان عبدالله سمندر غوریانی خبر درگذشت او را تأیید کردند. جامعه فرهنگی افغانستان که غوریانی را از ورای نوشته‌هایش در فلسفه شناخته، مرگ او را برای حوزهٔ علم وفرهنگ افغانستان یک ضایعهٔ بزرگ میداند.

او در سال ۱٣۱۵ خورشيدی در غوریان هرات زاده شد. استاد غوریانی شرعیات را در پوهنتون کابل خواند و مدرک ‎‌ ماستری خویش  را از پوهنتون الازهر مصر بدست آورد. در پوهنتون کابل  فلسفه تدریس می‌کرد و مدتی هم مسئولیت آمریت بخش علوم اجتماعی پوهنتون کابل را به عهده داشت.

استاد غوریانی آثارش را بشکل مقالات علمی و فارغ از تعصبات دینی نوشته است. هر گاه این مقالات به اساس موضوع تقسیم بندی و آثارمتعلق به هر موضوع بشکل کتاب تدوین گردد، از آن کتب ارزشمندی بدست می آید. در اینجا بر حسب مثال به چند اثر از استاد غوریانی نام می گیریم:

ترجمهٔ تخلیصی ازعروه الوثقی سیدجمال الدین افغان

رسالۀ ماتریالیسم دیالکتیک و ماده ومعنی

رسالۀ دیالکتیک مجرد ومشخص

رساله فلسفی درباره برکلیسم در فلسفه

مقالات تحقیقی تحت عنوان تقدم شعور بر ماده که در۱۲شماره از مجله شرعیات پوهنتون کابل به نشر رسید.

مقالاتی راجع به پروازهای کیهانی به اساس تیوری نسبیت انشتاین.

مقالات تحقیقی زیرعنوان زادگاه هنر وزیبایی شناسی

ترجمه مقالاتی ازتوفیق الحکیم دانشمندمعروف مصر

مدتی قبل برخی آثار استاد غوریانی در کتابی تحت عنوان «تأملات فلسفی علامه عبدالله سمندر غوریانی» به همت پروفسور سید حسن اخلاق تدوین و توسط انتشارات امیری در کابل به چاپ رسیده است. این کتاب و سایرمقالات نشرشدهٔ استاد سمندر غوریانی افکار و تحلیلهای او را به نسلهای آینده انتقال خواهد داد.

سمندر غوریانی، درپهلوی اندیشه‌های فلسفی سقراط، ابن سینا و هگل، به معرفی افکار فلاسفهٔ جهان اسلام که چون این سینای بلخی از سرزمین ما برخواسته بودند، چون ملا صدرا،  ملا هادی سبزواری و عبدالرزاق لاهیجی نیز پرداخت. وی در زمانی فلاسفهٔ برخواسته از سرزمینی که امروز به نام افغانستان یاد میشود پرداخت، که نسل جوان با عدم آگاهی از گنجینه های علمی کشور خود، با شور وشوق به آثار فلاسفهٔ اروپائی رو آورده بودند. حال آنکه  افکار فلسفی و آثار طبی این سینا تا قرن ۱۹ مواد اساسی درسی را در پوهنتونهای اروپا تشکیل میداد.

فارو درگذشت این دانشمند شناخته شدهٔ وطن را ضایعهٔ بزرگ برای خانوادهٔ اش و خانوادهٔ بزرگ علما و اندیشمندان افغان در داخل و خارج از افغانستان دانسته وبا اعتقاد به اینکه غوریانی از طریق آثارش در اذهان مردم زنده خواهد بود، نبود فزیکی او را  به مردم افغانستان تسلیت میگوید.

کمیتهٔ فرهنگی فارو