دعوتنامۀ اشتراک به تظاهرات ۵ مارچ ۲۰۲۳

هالند، ۲۰/۲/ ۲۰۲۳

دعوتنامۀ اشتراک به تظاهرات ۵ مارچ ۲۰۲۳

به پیشواز ۸ مارچ روز جهانی زن

در مخالفت با تبعیض رسمی جنسیتی علیه زنان در افغانستان

یکشنبه ۵ مارچ ۲۰۲۳ ساعت یک بعد از ظهر

محل تجمع: میدان دام در آمستردام

بدینوسیله از شما خواهشمندیم تا با  شرکت و حضورگرم خویش در تظاهرات فوق گوشه ای از رنج و درد زنان تحت ستم أفغانستان را به گوش مردم اروپا رسانیده و دربرابر تبعیض رسمی درهمه ساحات زندگی اجتماعی که برعلیه زنان از جانب حاکمیت طالبان اعمال میشود، اعتراض کنیم.

این تظاهرات مشترکاْ با سازمانها و زنان هالندی برگزار میگردد. تیم گردانندهٔ تظاهرات خواستار امتناع از آوردن بیرق های کشوری و ملی که معنی تقسیم جنبش جهانی زنان را دارد، شده است. فارو صرف شعار ها و پلاکاردهای در دفاع از زنان افغانستان و دعوت زنان سایر کشور ها به همبستگی با زنان افغانستان را تهیه نمود.

با احترام

هیأت مدیرهٔ فدراسیون سازمانهای افغانهای مقیم اروپا (فارو)

ایمیل: info@afghanfederation.com

 وعده ما یکشنبه ۵ مارچ در میدان دام آمستردام

Dam, 1012 NP Amsterdam)

حدود ۹ دقیقه پیاده از سنترال ستاسیون

(Central Station)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *