تظاهرات بزرگ زنان در آمستردام به اشتراک فعالین فارو

تظاهرات بزرگ زنان در آمستردام به اشتراک فعالین فارو

گزارش مختصر

فعالین نهاد های عضو فدراسیون سازمانهای افغانهای مقیم اروپا (فارو) امسال ۸ مارچ را در شهر های مختلف اروپا، با اشتراک در تظاهرات عمومی حق طلبانهٔ زنان کشور های میزبان و بلند کردن صدای اعتراض زنان افغانستان بر اپارتاید جنسی حاکم در افغانستان، تجلیل کردند. امسال اشتراک فعالین نهاد های عضوفارو که در هالند مستقر اند، درتظاهرات  میدانی دام  امستردام برجسته بود. همه شعار ها بالای بنر ها . پلاکارد های سفید به رنگ سیاه نوشته شده بود تا سیاهی محدودیت های وضع و فرامین تبعیضی علیه زنان را خوب تر انعکاس دهد. متن شعار ها به زبانهای انگیسی و هالندی بود. زیرا هدف از اشتراک ما در تظاهرات آگاه ساختن زنان کشور میزبان از وضع رقتبار و نگران کننده‌ زنان افغانستان و جلب همکاری اخلاقی و سیاسی آنها برای آوردن فشار بیشتر بر دول اروپائی بود که به پشتیبانی صرفاً لفظی از حقوق بشر وحقوق زن در افغانستان اکتفا میکنند.

در جریان تظاهرات که در آن صد ها زن و ده ها مرد، بشمول افغانها اشتراک کرده بودند، یک بیانیهٔ تحریری از جانب کمیتهٔ امور زنان فارو به حضار وخبرنگاران توزیع شد. در این بیانیه ضمن بر شمردن موارد نقض حقوق اساسی زنان وچگونگی حذف شان از زندگی اجتماعی، توضیح داده شده است که زنان کشور میزبان در کدام موارد و به کدام شیوه از خواهران شان در افغانستان پشتیبانی کرده میتوانند. متن بیانیه به زبان انگلیسی است که در همین جا غرض معلومات دوستان نشر میگردد برای مشاهده این بیانیه لطفاْ اینجا اشاره نمایید.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *