برلین باری دیگر همبسته در برابر خشونت

شنبه ۵ جون ۲۰۲۱

برلین باری دیگر همبسته در برابر خشونت و اخراج پناهجویان بی صدا صدا شد

عده‌ا‌ی از سازمان‌های مدافع حقوق پناهجویان به روز شنبه ۵ جون ۲۰۲۱   به اخراج اجباری پناهجویان افغان اعتراض کردند.

دراین اعترض بیشتر از صد نماینده و انسان آزاده، بشردوست و ضد نژاد پرستی شرکت کرده بودند. اعتراض‌کنندگان شعارهای ذیل را تکرار و همراهی می‌نمودند:

اخراج اجباری پناهجویان قتل است، قتل

دستان شما به خون آلوده است، به خون

دست ها دور باد از قتل پناهجویان

اقامت به جای اخراج

انسانیت مرز نمی شناسد

ما مرز نه می شناسیم

ما در افغانستان، آلمان و اروپا عدالت می خواهیم

حق داشتن اقامت برای همه پناهجویان افغان که در المان هستند.

قطع فوری برگشتاندن به افغانستان

امکان پذیر کردن سریع و غیر بورکراتیک پیوستن خانواده برای پناهجویان افغان در آلمان

قطع فوری اخراج به افغانستان

نمایندگان از سازمان‌های مدافع حقوق پناهجویان در سخنرانی‌های شان برخورد نژادپرستانه و غیرعادلانه دولت آلمان را نسبت به پناهجویان افغان محکوم کردند. آنان علت فرار پناهجویان را ترور، جنگ و خشونت دانستند که در افغانسان جریان دارد و عامل آن امریکا و متحدین اروپایی‌اش می‌باشند. شرکت‌کنندگانی مظاهره خواهان توقف فوری جنگ و خشونت در افغانستان شدند.

آقای صبور زمانی و همه سخنرانان با ابراز تشکر و سپاسگزاری از شرکت کنندگان اظهار تاسف نمودند، که انسان‌های زیادی در قبال همچو اقدامات ضدانسانی و خشنونت‌بار سکوت می‌کنند و با سکوت شان دولت آلمان را در اعمال ضد انسانی و خشونت ضد پناهجویان آزاد می گذارند.

اقای زمانی گفت ما صد ها هزار هستیم و انتخابات در سال جاری پیشرو است. نباید به احزاب که موافق اخراج اجباری پناهندگان، اند رای داد. یک رای به این احزاب یک رای به اخراج اجباری است  یک رای به قتل است. ما می توانیم با رای خود برلین و آلمان را به کشوری تبدیل کنیم که یک پناهنده جبرا خراج نشود.

او همچنان گفت افغانستان امروز در گرو تروریسم بین‌المللی در آمده است. همه باند های تروریستی و همه کشور های تروریست پرور در جنگ های نیابتی شان در افغانستان باهم در تقویه تروریسم سهیم  میباشند. آنها اند که همه امکانات مالی، نظامی، اخلاقی و سیاسی طالبان را تقویه کرده اند و با طالبان تعهد نموده اند، که آنها را با غنی عبدالله عوض کنند. کشتار مردم افغانستان را ادامه دهند.

اين تجمع از ساعت ٢ بعد از ظھر آغاز و ساعت ۶ بعد از ظھر پايان يافت