آکسیون مشترک ۱۳ ژوئن گوتنبرگ سویدن (سوئد)

آکسیون مشترک ۱۳ ژوئن گوتنبرگ سویدن (سوئد)

شنبه ۴۲ خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۳ ژوئن ۲۰۲۰ گزارش خبری از آکسیون مشترک امروز گوتنبرگ / سوئد آزادیخواهان و انسن های بشر دوست

هشتم مارس آخرین آکسیون در بدو دوره کرونایی بود که در شهرمان گوتنبرگ داشتیم . بعد تعطیل شد تا این هفته شنبه ۱۳ ژوئن؛ با توجه به دوره اپیدمی کرونا در سوئد؛ سد را شکستیم و با رعایت موازین تعیین شده پلیس حرکتی را در مرکزی ترین نطقه شهر واقع در میدان برنس پارکن بردیم همه صورت مسئله برپایی یک آکسیون اعتراضی مشترک. بین ما و دوستان افغان از پیش آماده بود و اشتراک دوستان افغانستانی ما در این حرکت چشمگیر و حضوری فعال داشتند محل توسط دوستان گوتنبرگ از ساعت یک(۱۳:۰۰) ظهر با چسباندن نواز آبی بر زمین فاصله گذاری شد . دوستان مسئول و راهنمای جمع با لباس مشخص در بین حاضرین بودند و همواره تاکید بر رعایت فاصله گذاری داشتند. . پلاکادر ها و باندرول ها و عکس های پر شماری در محل نصب گردید که برای عابرین جلب توجه می کرد  

برنامه بدون کمترین تاخیر، با اعلام یک دقیقه سکوت توسط مجری برنامه امیر جواهری اعلام شد.
جهت دیدن گزارش کامل اینجا را اشاره نمایید