افغانستان، بحران بشری ویکسال حاکمیت طالبان

دعوتنامۀ کنفرانس انلاین  فارو

افغانستان، بحران بشری ویکسال حاکمیت طالبان

«به مناسبت روز جهانی حقوق بشر»

یکشنبه یازدهم دسمبر ۲۰۲۲

دوست عزیز، هموطن گرامی

خواهشمندیم تا با شرکت و حضورگرم خویش در کنفرانس آنلاین امسال فدراسیون سازمانهای افغانهای مقیم اروپا (فارو) برگرمی بحث ها وغنای نتایج این کنفرانس بیافزاید .

کنفرانس امسال ادامهٔ کنفرانسهای سالانهٔ فارو است که از تأسیس این فدراسیون بدینسو در رابطه با موضوعات مهم کشور و جامعه پناهندگان و افغانهای مقیم اروپا دایر میگردد. موضوع کنفرانس آنلاین ۲۰۲۲ فارو افغانستان، بحران بشری طی بیش ازیکسال حاکمیت طالباناست.

سخنرانان در این کنفرانس شامل خانمها هدا خموش (ناروی) و مهوش میوند (هالند) و آقایان عزیز رفیعی (کانادا)، داکتر ستانیزی (امریکا)، داکترحنان روستائی (آلمان) و انجنیر شعیب لعلی (انگلستان) بوده  و اشتراک کنندگان دانشمندان وشخصیتهای متجرب،  نمایندگان نهاد ها وشخصیتهای مستقل عضو فارو، اشخاص مستقل ملی و سایر هموطنان خواهند بود. برای سوالات اشتراک کنندگان برمحور تعین شده  توسط فارو وقت کافی در نظر گرفته شده است. اشتراک کنندگان می توانند با شریک ساختن نظرات خود، زمینه را برای ارائۀ راه های برون رفت از بحران و معضلات  فرا روی کشور، وچگونگی سهمی که نهاد های افغانی و سایر هموطنان مقیم خارج در حل مشکلات موجود در داخل و خارج از کشور ادا کنند، فراهم سازند.    

فدراسیون سازمانهای افغانهای مقیم اروپا (فارو)