اعلامیه فارو بمناسبت قیام عمومی مردم هرات

ياد قيام ٢٤ حوت ١٣٥٧ مردم هرات را عليه استبداد گرامي ميداريم

امسال چهل دو سال از  قيام ظفر مند مردم هرات درمقابل کودتاه گران هفت  ثوری سال 1357 ميگذرد،  قيامي كه به حاكميت مطلق العناني حزب دموكراتيك خلق در آنزمان و گماشته گان  بدور از خرد و بی  تدبير انها، ني گفتند و ايستادند.

رهبران حزب شهنواز تنی را از لوای قندهار با تمامی ماشین جنگی موجود به کمک دست پروردگان دیگرش مانند نهضت الله تهذیب والی وقت، سید مکرم قوماندان فرقه هفده هرات و عبدالحی یتیم گماشته گان سر سپرده امین که رئیس استخراج ذغال سنگ هرات بود فرستاد. تا از مرگ حتمی ان جانیان را نجات دهند و دستور کشتار مردم هرات درهماهنگی با شوروی وقت دو هفته از زمین وهوا بر شهر و روستاها یورش بردند، قرار اظهار شواهد عینی و بیشتر منابع معتبر در این جنایت بیش از 24 هزار نفر را اعم از زن و مرد، طفل و جوان همراه با خانواده هایشان با یورش تانک و توپ بخاک  خون کشیدند.

اين خیزش چنان گسترده و وسيع بود كه بسيار سريع همه مردم هرات از دور ترين روستاها با قيام كنندگان پيوستند وكاخ جنايتكاران حاكميت تره كي امين را در كابل بلرزه درآورد، حاكميت سرمت ازباده های  روسی را در شرایط ناگواری قرار دادند، ترکی و امین جلادان زمان وقتی متوجه شدند که فرقه هرات نیز سقوط کرده و میدان هوائی شیندند هم در محاصره قیام کنندگان قرار دارد، و دیگر توان  مقابله  با اين  قیام مردمي را ندارد دست التماس به دامن باداران روسي اش ( برژنف و گروميكو) زدند.  تا از زمين و هوا مردم هرات را  گلوله باران كنند و بخاک و خون کشند.

در باره حادثه بیست و چهارم حوت 57 هرات مقالات زیادی نگاشته شده اما درسی که از این قیام باید گرفته میشد کمتر پرداخته شده که بصورت مختصر به چند نکته ان در این اعلامیه اشاره میگردد.

اگر مردم اتحاد منسجم در مقابل جنایتکاران داشته باشند حاکمیتهای تحمیلی و دست نشانده را ولو تا دندان مسلح باشند، میتوان شکست داد.

حاکمیت وابسته به اتحاد شوروی آنوقت که در فرقه هرات پراز سلاحهای مدرن آنوقت بود با موجودیت مستشاران ارتش سرخ در فرقه و میدان هوائی شندند در مقابل قیام همگانی مردم شکست خوردند.

قیامهای خود جوشی که رهبریت متمرکز نداشته باشد ممکن است دست آورد آنی داشته باشد، وقتی پشت جبهه و ارتباط سیستماتیک با سایر نقاط کشور قبل از قیام سازمان داده نشود، فقط میتواند تجربه ای یا باشد برای سایر نقاط برای ضربه زدن به دشمنان مردم .

اگاهی سازمان دهندگان مقاومت از مناسبات حاکم درجامعه به همان اندازه از اهمیت برخردار است که شناخت کافی از دشمن ضروری است.

اهمیت اطلاع رسانی به مردم برای بسیج بیشتر در صورت توطئیه دشمن برای حفظ دست آوردهای بدست امده و از آن طریق برای هماهنگی با سایر نقاط یک کشور پهناور مانند کشور ما یک ضرورت فوری خیزش مردمی است.

جنایت حاکمان دست نشانده حزب در هرات تنها منجر به قربانیان 24 حوت گردید، و حزب د.خ.ا دست از کشتار برنداشتند و از خشم مردم نیاموختند که چه، بعد از قیام به خانه های مردم در شهر و دهات یورش میبردند و هزاران نفر دیگررا دستگیر بدون محاکمه به جوخه های اعدام بردند، شکنجه کردند و هزاران خانواده را بی سرپرست ساخت ویا آواره ساخت.

قیام مردم سلحشور هرات در برهه ای از زمان اتفاق افتاد که  در هرگوشه سرزمین ما جوانه های مقاومت در حال رستن بود، قیام حماسی مردم هرات به سرعت اخبارش در سراسر کشور و جهان پخش گردید و نقطه عطفی در گسترش مقاومت ضد استبدادی و جایتاکار دیکتاتوران حاکم دهه  شصت خورشیدی را رقم زد.

کشف گورهای دسته جمعی در اطراف و اکناف شهر و روستاهای هرات نه تنها شاهدی از جنایت هولناک حادثه 24 حوت 1357 و دستگیرهای بعدی بلکه مربوط به تمام دوره حاکمیت استبدادیست که آن دوره در هرات بوقوع پیوست بلکه همه گورهای دسته جمعی در سرتاسر کشور بیانگر یک دوران وحشتی ایست که تیغهای ادمکشی را در سرزمین ما دسته کرد. 

فدراسیون سازمانهای افغانهای مقیم اروپا ( فارو) یاد جانباختگان و قربانیان خیزش مردم هرات را گرامی میدارد و بروان پاک همه شهدای این حماسه افرینان درود میفرستیم، همچنان این جنایت هولناک حاکمان وقت را نه فراموش خواهیم کرد و نه خواهیم بخشید، زیرا آغاز جنایت ح.د.خ.ا راهشگای تداوم جنایتهای 42 ساله ایست که هنوزهم در کشور ما هر روزه از مردم ما قربانی میگیرند.

یاد و خاطرات جانبازان قیام مردم هرات گرامی باد.

فدراسیون سازمانهای افغانهای مقیم اروپا ( فارو)