اعطای مدال سلطنتی کشور شاهی هالند به محترم آقای علی دلیری

اعطای مدال سلطنتی  کشور شاهی هالند به محترم آقای علی دلیری

اقای علی دلیری عضو هئیت مدیره فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو) موفق بدریافت مدال سلطنتی کشور پادشاهی هالند گردید.

 در محفلی با شکوهی که با حضور بیش از صد تن از شخصیتهای جامعه افغانی ، هالندی، وشهردار شهر هیرلن به نمایندگی از پادشاه هالند مدال والای افتخار سلطنتی را به روز جمعه مورخ ۲۶ اپریل ۲۰۱۹م به آقای علی دلیری رئیس کمیته همبستگی أفغانستان-هالند (SCAN) اعطاء نمود. این مدال خاص (Ridder in de Orde van Oranje Nassau) به پاس خدمات و تلاش های مثبت جناب ایشان در امور خیریه، ارتقاء سطح آگاهی جامعه افغانی درهالند و سهم فعال آقای دلیری در پروژه های انکشافی افغانستان بر سینه ایشان نصب گردید.

در این محفل آقای ایمیل رومر شهردار هیرلن طی سخنرانی مبسوط ضمن تقدیر از زحما ت آقای دلیری به یکتعداد از فعالیت های ایشان اشاره نموده گفت: “آقای دلیری الگوی موفق ازمشارکت جامعه مهاجرین درکشور هالند است.” و مدال سلطنتی را بر سینه محترم اقای دلیری نصب کرد. و سپس محترم آقای علی دلیری نیز طی بیانیه مختصر از همکاری های موسسات مختلف و شهرداری هیرلن در جذب کمک های بشردوستانه مردم و موسسات خیریه این کشور در امر بازسازی افغانستان ابراز امتنان و قدردانی نمود.

آقای دلیری که موفقیت اش را مدیون خانواده اش میداند گفت: “در پشت هر مرد موفق یک زن خوب است. هرکاری که من نموده ام، بدون پشتیبانی همسرم امکان پذیر نبوده و همسرعزیزم دراین افتخار شریک و همدم من است.”

همچنان بروز سوم ماه می محفلی از طرف دوستداران و خانواده آقای دلیری در صالون شهر داری هیرلن از ساعت 18:00 الی 22:00 شب دایر گردید، که با حضور تعدادی از انجمهن ها، سازمانها و اعضای احزاب سیاسی شهر هیرلین و هئیت مدیره فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو) و فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در هالند( فافون ) و شخصیتهای علمی فرهگی افغانهای مقیم هالند، المان، بلجیم و کابل نیز شرکت نموده بودند.

گرداننده محفل آقای نوید دلیری فرزند ارشد آقای دلیری  ضمن گشایش محفل و خوش امدید گفتن به مهمانان بر اهمیت سهمگیری جامعه مهاجرین در ارتقای سطح دانش سهم فعال در زیست باهمی در جامعه را مهم شمرده و سپس از آقای دلیری دعوت نمود تا صحبت شانرا ارائیه نمایند.

آقای دلیری  با خیرمقدم گفتن به حضور مهمانان اعم از انجمنهای اجتماعی و فرهنگی افغانها و نمایندگان احزاب سیاسی هالند و کارمندان ادارات شهر هیرلین وحومه و هئیت اشتراک کننده فدراسیونهای سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا و هالند، مهمانانی که از کشورهای المان، بلجیم و کابل امده بودند، و متعاقبا موفقیت های خود را مدیوین همکاری و پشتیبانی خانواده و فرزندان پر تلاشش، دوستان و همکاران خود برشمرده و سپس فلم مراسم اعطای مدال در قلعه تاریخی هونزبروک بنمایش گذاشته شد. سپس مهمانان مراتب قدر دانی شانرا اعلام داشت.

سخنران سوم سکرتر حرب سبزهای چپ هالند در پارک ستاد لیمبورخ اقای (استف بلوم) Stef Bloem بمناسبت اعطای مدال سلطنتی کشور هالند را یک موفقیت بزرگ برای ایشان برشمرد و از جدیت در کارهای امور خیریه، اجتماعی و سیاسی ایشان در جلسات حزبی ایالت لمبرخ جنوبی و همکاری ایشان را با فدراسیون سازمانهای پناهندګان افغان در اروپا (فارو) را برشمرد و در اخیر به ارزوی موفیت بیشتر شان تحفه خود و همکارانش را تقدیم ایشان و خانم محترمه شان نمودند و شمایل حزب سبزهای چپ هالند را به امیدهمکاری دوامدار شان بر گردن ایشان گذاشتند.

سخنران بعدی آقای ( هاری ونت راکن) Harrie Winteraeken  از Heerlen Mondiaal بود که ضمن تبریک گفتن بمناسب این موفقیت اقای دلیری از پشتکار و جدی بودن ایشان در امور محوله و و تبادل تجارب ایشان در کارهای اجتماعی و فرهنگی را به نیکوئی ستود و موفقیت بشتر شانرا ارزو نمود.

انجنیر احمد شیرزاد رئیس فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در هالند (فافون) نیز با بخوانش گرفتن پیام تبریکی هئیت مدیره فافون را و فارو، و همکاری اقای دلیری را که از سال 2008 را در جمع انجمنهای عضو فافون نه تنها غنیمت بزرگ برشمرده بلکه از خدمات ایشان از طریق کمیته همبستگی افغانستان-هالند را در قسمت سهمگیری درامر ساختمان چندین مکتب در افغانستان قابل تقدیر دانسته و اضافه نمود که پشتکار و فعالیت های قابل قدر اقای دلیری در امورخیریه و سهم گیری فعال در کمک به جامعه مهاجرین افغانها در هالند و مشارکت مثمر و پیگیرش در ساخت چندین مکتب در شهرهای هرات، کابل و کمک به مکتب در خوست را با موفقیت به سر انجام رسانیدند و در سال 2009 نیز از طرف فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا نیز موفق به کسب جایزه رتبه اول از طرف (فارو) نیز گردیده بودند.

خانم لونا ولی رئیس محترمه فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو) ضمن مراتب تبریکی به آقای دلیری و اعضای محترم خانواده ایشان و ارزوی موفقیت بیشتر ایشان در ادامه کار امورخیریه و اجتماعی اضافه نمودند که اقای دلیری با پشتکاری و جدیدیت ایشان، از سال 2014 به این سو عضو همئیت مدیره فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا ( فارو) میباشند و در ضمن ایشان رئیس کمیته امور کمک به مهاجرین نیز میباشد، و در جلسات داخلی فدراسیون در تهیه اجندا و گزارشها از سرعت عمل و مسئولیت پذیری و ابتکارات ایشان با قدر دانی یاد اوری نمود و در پایان بپاس قدردانی دسته گلی را از طرف هئیت مدیره فارو به اقای دلیری تقدیم نمود.

پزیرائی از مهمانان: در ادامه برنامه اقای نوید دلیری اعلام داشتند که سنخران بعدی سکرتریت اول سفارت افغانستان در هالند میباشد برای اینکه ایشان نتوانستند بموقع حضور یابند مهمانان را بصرف شام دعوت نمودند که برای مهمانان غذای لذیذ افغانی تهیه دیده شده بود.

بعد از صرف شام بنمایندگی از سفارت افغانستان در هالند( لاهه ) آقای عظیمی سکرتر اول سفارت افغانستان در هالند در ابتدا با ابراز پوزش از دیر رسیدنش در محفل، بنمایندگی از دولت افغانستان و آقای داکتر همایون عزیزی سفیر دولت اسلامی افغانستان اعطای مدال خاص سلطنتی کشور شاهی هالند را به اقای دلیری تبریک گفته و اظهار داشتند که موفقیت اقای دلیری نمونه خوب و موفقیت امیزیست از جامعه مهاجرین افغانان در جامعه میزبان و مایه افتخار افغانهاست که با توجه به گرفتاری های روز مره موفق به کسب مدال سلطنتی کشور پادشاهی هالند گردیده اند و ارزوی موفقیت مزید ایشان را نمودند.

فدراسیون سازمانهای پناهندگان

افغان در هالند (فافون)